coronawetenschap Eveline Crone 2000 – Levien Willemse

De impact van Covid-19 op de bankensector

“Door veranderingen op de aandelenmarkt te analyseren, kunnen we uitspraken doen over de economische gevolgen van de pandemie voor Europese banken”, vertelt Mathijs van Dijk, hoogleraar Finance aan de Rotterdam School of Management. Banken spelen een cruciale rol in het op gang houden van de economie, dus als zij echt in problemen komen, dan wordt de economische schade misschien nog wel groter dan we nu denken.

Mathijs van Dijk – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Dit is een goede aanleiding om meer bij te dragen aan het maatschappelijk debat’

Tijdens de coronapandemie doen wetenschappers uit allerlei vakgebieden onderzoek naar de…

Hoe verzamelen, interpreteren en gebruiken mensen informatie over Covid-19? Welke rol spelen complottheorieën?

“Deze pandemie is een belangrijk moment van ‘niet begrijpen’ voor ons allemaal. Er gebeurt iets wat we geen van allen ooit hebben meegemaakt en er komt allemaal informatie op ons af. Hoe maken we hier chocola van?” zegt Rolf Zwaan, hoogleraar Cognitieve psychologie. Er zijn namelijk allerlei bronnen van informatie, met aan de ene kant de traditionele media zoals de Volkskrant en de NRC, maar je hebt ook Facebook en Twitter waarop van alles wordt gezegd. Welke bronnen gebruiken mensen en wat zegt dat over de kwaliteit van de kennis die zij vergaren over wat het coronavirus is, wat het doet en hoe je je er het beste tegen kunt beschermen?

Rolf Zwaan – coronawetenschap – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Door overal intentie aan toe te schrijven, word je al gauw een complotdenker’

Hoogleraar Rolf Zwaan onderzoekt met een aantal collega’s hoe mensen informatie over…

Hoe ervaren studenten het thuisonderwijs?

“Als een student het risico en ziektebeeld van Covid-19 heel ernstig inschat, zou dat kunnen zorgen voor extra stress zodat hij of zij slechter gaat presteren, maar de werking zou ook omgekeerd kunnen zijn, namelijk dat zo’n student juist beter presteert met online onderwijs omdat het prettig is om thuis te blijven,” zegt Femke Hilverda, universitair docent sociale psychologie en risicocommunicatie. Op alle universiteiten in Nederland verzamelt ze informatie over het onderwijsaanbod, de leerervaringen van studenten, hun prestaties en de invloed van psychologische en achtergrondkenmerken op die ervaringen en prestaties.

Coronawetenschap Femke Hilverda – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Onderzoek naar de ervaring van online onderwijs is ook relevant voor na de pandemie’

Tijdens de coronapandemie doen wetenschappers uit allerlei vakgebieden onderzoek naar de…

Wie moet een IC-bed krijgen? En wie moet dat bepalen?

Charlotte Dieteren en Job van Exel onderzoeken hoe de Nederlandse bevolking denkt over deze vraagstukken. “En het meest opmerkelijke misschien: veel mensen vinden dat het aantal IC-bedden gewoon opgeschaald moet worden, omdat er in een ontwikkeld land als Nederland helemaal geen schaarste zou mogen ontstaan.” Het onderzoek kijkt naar hoe de Nederlandse bevolking vindt dat dergelijke keuzes gemaakt moeten worden. Wie moet die keuzes maken, en welke criteria moeten daar een rol bij spelen?

Job van Exel Charlotte Dieteren coronawetenschap – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘De keuze wie een IC-bed krijgt is een duivels dilemma’

Tijdens de coronapandemie doen wetenschappers uit allerlei vakgebieden onderzoek naar de…

Duizenden gemiste kankerdiagnoses

In het voorjaar kwam hoogleraar Carin Uyl-de Groot erachter dat het aantal diagnoses van kanker dit jaar drastisch omlaag is gegaan vergeleken met vorig jaar. Zo’n 5000 diagnoses minder. En het probleem is groter dan alleen kanker, het gaat om alle vormen van diagnoses. “Patiënten moeten naar de huisarts kunnen gaan. Als je nu belt, krijg je eerst een antwoordapparaat of een lang keuzemenu. Huisartsen zien soms bijna de helft van het normale aantal patiënten. En die gemiste diagnoses zitten dus veelal in die andere helft.”

Carin Uyl-de Groot – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: Duizenden gemiste kankerdiagnoses omdat patiënten niet naar de huisarts gaan

In het voorjaar kwam hoogleraar Carin Uyl-de Groot erachter dat het aantal diagnoses van…

De gevolgen van coronamaatregelen voor institutioneel vertrouwen

Jeroen van der Waal, hoogleraar Stratificatiesociologie, houdt hij zich al langere tijd bezig met onderzoek naar de afstand die sociale groepen ervaren tot instituties. “Voor veel laagopgeleiden is het wezensvreemd hoe hoogopgeleiden tegen de zaken aankijken en andersom is dit ook het geval. Er zit een kloof tussen deze twee groepen.” De mate waarin mensen geneigd zijn om zich aan deze maatregelen te houden heeft voor een groot deel te maken met hoeveel vertrouwen ze hebben in deze instituties.

Jeroen van de Waal – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Het was eigenlijk per toeval dat we met dit onderzoek begonnen’

Tijdens de coronapandemie doen wetenschappers uit allerlei vakgebieden onderzoek naar de…

De impact van de Covid-19-pandemie op kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en hun ouders

De coronamaatregelen hebben een enorm effect op de mentale (en fysieke) gezondheid. Ons leven staat door allerlei nieuwe regels zowat op z’n kop. Voor personen met autisme kan dat effect nog veel erger zijn dan voor anderen, zegt Linda Dekker, universitair docent Klinische psychologie. “Mensen met een autismespectrumstoornis die erg behoefte hebben aan routines, zullen moeite hebben met het doorbreken daarvan.”

Linda Dekker – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: We kunnen kinderen met autisme en hun ouders helpen om dit soort tijden op een betere manier te doorstaan

De coronamaatregelen hebben een enorm effect op de mentale (en fysieke) gezondheid. Voor…

Hoe beïnvloedt corona het welzijn van jongeren en studenten?

“Jongeren hebben het gevoel dat ze weinig perspectief hebben, dat ze niet weten hoe het leven er over een of twee maanden uitziet. Daardoor lijken ze geen controle te hebben over hun eigen leven”, zegt Eveline Crone, hoogleraar Developmental neuroscience in society. “Jongeren worden niet ziek van het virus, dus er wordt een enorm offer gevraagd van een grote groep die dit offer alleen brengt uit solidariteit met andere generaties. Dan hoop ik dat andere generaties die solidariteit teruggeven en dat jongeren de kans krijgen om zich nuttig te voelen.”

coronawetenschap Eveline Crone 2000 – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Voor de hele samenleving zijn de maatregelen moeilijk, maar de jongere generatie wordt het hardst geraakt’

In deze serie vertellen Rotterdamse wetenschappers over hun coronaonderzoek.

De impact van de coronacrisis op de muziekindustrie

De muziekindustrie heeft door de coronacrisis een flinke klap gekregen. Muzikanten die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van liveoptredens leven onder de armoedegrens en het grote geld binnen de sector wordt verdiend door een kleine groep. Is er eigenlijk wel toekomst voor de muziekindustrie? Pauwke Berkers, cultuursocioloog bij de Erasmus School of History, Culture and Communication en Frank Kimenai, buitenpromovendus en al ruim vijftien jaar werkzaam in de muzieksector, bundelden hun krachten om deze vraag te onderzoeken.

Pauwke Berkers en Frank Kimenai in Worm – coronawetenschap 2000 – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Deze crisis kan een historische scheidslijn zijn voor de muziekindustrie’

De muziekindustrie heeft door de coronacrisis een flinke klap gekregen. Is er eigenlijk…

Een app die jongeren helpt met mentale gezondheid in de pandemie

Jongeren zijn dan misschien minder kwetsbaar voor het coronavirus, de maatregelen om verspreiding van dat virus te voorkomen, treffen juist deze groep heel hard. Klinisch psycholoog Jeroen Legerstee en Evelien Dietvorst, promovenda bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie in het Erasmus MC, proberen als deel van het onderzoeksteam achter de Grow It!-app inzicht te krijgen in de gevoelens en het gedrag van jongeren. Enkele duizenden jongeren hebben zich sinds de start van de coronacrisis vrijwillig aangemeld en krijgen zo een steuntje in de rug.

Evelien Dietvorst 0221-003 coronawetenschap – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: Via een app krijgen jongeren inzicht in hun mentale welzijn

Tijdens de coronapandemie doen wetenschappers uit allerlei vakgebieden onderzoek naar de…

Waarom mensen vaccinaties wantrouwen

Vaccinaties tegen het coronavirus zijn een belangrijke spil in de strijd tegen de pandemie. Steeds meer mensen komen daarvoor in aanmerking, maar er zijn ook grote groepen in de samenleving die twijfelen of zich niet laten vaccineren. Josje ten Kate, socioloog en promovenda bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, doet onderzoek naar wantrouwen tegenover vaccinaties. Ze hoopt duidelijk te krijgen welke factoren een rol spelen bij de beslissing om je wel of niet te laten vaccineren.

Josje ten Kate 0321-017 – coronawetenschap – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: Deze onderzoeker wil begrijpen waarom mensen vaccinaties wantrouwen

Josje ten Kate doet onderzoek naar wantrouwen tegenover vaccinaties. Ze hoopt duidelijk…

Deze economiehoogleraar probeert alvast de rekening op te maken van het coronavirus

Ondanks dat we nog midden in de coronapandemie zitten, wagen sommige wetenschappers zich alvast aan het bestuderen van de gevolgen. Peter van Bergeijk, hoogleraar International Economics and Macroeconomics aan het International Institute of Social Studies, trekt in zijn nieuwe boek Pandemic Economics lessen uit het verleden, maar vooral ook uit de coronapandemie. In het boek maakt hij een kritische analyse van niet-medische maatregelen en economisch beleid.

Peter van Bergeijk steendruk Pandemic Economics foto Levien Willemse (EM)

Lees meer

Deze economiehoogleraar probeert alvast de rekening op te maken van het coronavirus

Peter van Bergeijk analyseert in zijn nieuwe boek het economische effect van maatregelen…

Maatschappelijke initiatieven in tijden van corona

Door de coronacrisis ontstonden in Rotterdam allerlei initiatieven om medebewoners door de crisis heen te slepen. Beitske Boonstra, postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), onderzoekt deze initiatieven en hoe de gemeente ze kan ondersteunen. “Dit onderzoek is mijn manier om een steentje bij te dragen.”

Beitske Boonstra 0321-002 – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Veel meer mensen vallen tussen wal en schip’

Door de coronacrisis ontstonden in Rotterdam allerlei initiatieven om medebewoners door…

Deze onderzoeker werkt aan een neusspray die tijdelijk beschermt tegen corona

Naar een drukbezocht concert gaan zonder bang te hoeven zijn voor besmetting met het coronavirus of een lange vliegreis maken in een stampvol vliegtuig. Het zou binnenkort mogelijk kunnen zijn door onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum, in samenwerking met Columbia University. Rory de Vries en zijn onderzoeksteam testen een neusspray die 24 uur bescherming biedt tegen besmetting.

Rory de Vries – Levien Willemse

Lees meer

Deze onderzoeker werkt aan een neusspray die tijdelijk beschermt tegen corona

Naar een drukbezocht concert gaan zonder bang te hoeven zijn voor besmetting met het…

Terwijl een nieuwe golf van Covid-19 door India raast, voelen zorgmedewerkers zich in de steek gelaten door hun eigen regering.

Sreerekha Sathi is universitair docent Gender en politieke economie aan het International Institute of Social Studies (ISS). Met haar onderzoek probeert ze inzicht te krijgen in de ervaringen van vrouwelijke zorgmedewerkers in India, met name in de publieke gezondheidszorg, in relatie tot de overheidssteun voor hun werk. “De last voor zorgmedewerkers is krankzinnig. De mensen in India voelen zich hulpeloos en dat is een gevoel dat ik deel.”

Lees meer

Coronawetenschap: ‘De Indiase overheid moet orde op zaken stellen om meer onnodige doden te voorkomen’

Terwijl een nieuwe golf van Covid-19 door India raast, voelen zorgmedewerkers zich in de…

De infectieziektemodelleur rekent uit hoe menselijk gedrag de pandemie beïnvloedt en andersom

Hoe beïnvloedt een pandemie het gedrag van mensen en hoe beïnvloedt dit op zijn beurt weer de wijze waarop een pandemie zich ontwikkelt? Infectieziektemodelleur Luc Coffeng van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg in het Erasmus MC wil het gedrag van Nederlanders en de epidemiologie van Covid samenbrengen in een innovatief wiskundig model om daarmee de ontwikkeling van de pandemie beter te begrijpen. Zo kunnen we dan beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige uitbraken van infectieziekten.

Luc Coffeng 0521-007 – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: De infectieziektemodelleur rekent uit hoe menselijk gedrag de pandemie beïnvloedt en andersom

Infectieziektemodelleur Luc Coffeng wil het gedrag van Nederlanders en de epidemiologie…

Hoe de coronapandemie nieuwe migranten heeft geraakt

“Toen de scholen werden gesloten, brachten sommige ouders hun kinderen nog steeds naar school, zelfs toen die al twee of drie dagen was gesloten.” Zemzem Shigute Shuka onderzoekt samen met haar team de ervaringen tijdens Covid-19 van Habesha-migranten die nog niet zo lang geleden in Nederland zijn aangekomen. Hun bevindingen waren alarmerend.

Zemzem Shigute Shuka 0621-006 – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Als migrant zijn je hart en hoofd op twee verschillende plekken’

“Toen de scholen werden gesloten, brachten sommige ouders hun kinderen nog steeds naar…