“Alles in het jonge leven is erop gericht om sociale contacten te maken. Dat wordt nu beperkt en je krijgt geen alternatieven aangereikt. We weten dat dat kenmerken zijn waardoor je je heel naar kunt voelen.” Crone is oprichtster van het Erasmus SYNC-lab (Society, Youth & Neuroscience Connected) en onderzoekt met haar team hoe corona het welzijn van jongeren en studenten beïnvloedt.

Hoe zag het onderzoek eruit?

“We zijn begonnen met onderzoek bij negenhonderd jongeren waarvan de helft studeert aan de Erasmus Universiteit en de andere helft bestaat uit jongeren van 10 tot 18 jaar uit Rotterdam. Die hebben we gevraagd om twee weken lang iedere dag een dagboek in te vullen, met vragen als hoe het met ze gaat en of ze kansen hadden om anderen te ontmoeten. Door zo’n dagboek kwamen we goed weten hoe de gevoelens variëren over tijd.”

En wat zag je gebeuren?

“We zagen al snel in de resultaten dat hoe ouder ze waren, hoe slechter het eigenlijk met jongeren ging. Er waren meer gevoelens van spanning en minder gevoelens van kracht. We ontdekten dat er echt wel iets aan de hand was met tieners in de leeftijd van 16 tot 20 en jongeren van 20 tot 25 jaar. Dit triggerde ons om meer onderzoek te gaan doen naar jongeren in deze levensfase.”

Job van Exel Charlotte Dieteren coronawetenschap – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘De keuze wie een IC-bed krijgt is een duivels dilemma’

Tijdens de coronapandemie doen wetenschappers uit allerlei vakgebieden onderzoek naar de…

Kan je wat meer uitleggen over dat verdere onderzoek?

“Het onderzoek was vooral gericht op: hoe gaat het nu met jongeren in de breedte? We hebben niet alleen onderzoek gedaan naar de hersenen en surveys uitgezet, maar we zijn ook met jongerenpanels gaan werken. Hiervoor gingen we de Rotterdamse wijken in om met jongeren om de tafel te zitten. Als je onderzoek doet met jongerenpanels kun je je afvragen of de reacties wel iets zeggen over alle jongeren in de samenleving. Als je enkel onderzoek doet naar hoe de hersenen ontwikkelen, heb je de vraag wat deze ontwikkeling dan betekent. Juist door beide onderzoeksvormen samen te voegen krijg je een beter beeld.”

Hoe ziet dat beeld eruit?

“In ons onderzoek hebben we ontdekt dat jongeren een drive hebben om erop uit te gaan. Ze willen graag impact hebben, respect krijgen, de samenleving veranderen. Dat zijn allemaal kenmerken die erbij horen als je tussen de 15 en 25 jaar bent. Die drive is hartstikke goed, want dat is wat de samenleving keer op keer nodig heeft. De digitale revolutie, hoe er wordt gedacht over klimaatverandering en het tegengaan van sociale ongelijkheid zijn stuk voor stuk bewegingen vanuit de jongere generatie. Voor de hele samenleving zijn de maatregelen moeilijk, maar de jongere generatie wordt proportioneel het hardst geraakt en dan zien we terug in hun welzijn.”

Rolf Zwaan – coronawetenschap – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Door overal intentie aan toe te schrijven, word je al gauw een complotdenker’

Hoogleraar Rolf Zwaan onderzoekt met een aantal collega’s hoe mensen informatie over…

Wat is de relevantie van het onderzoek?

“Als wetenschapper probeer ik hetgeen wat ik empirisch ontdek, weer als bouwstenen terug de geven aan organisaties, docenten, ouders en de jongeren zelf. Bouwstenen zijn in die zin stukjes kennis. Ik zie kennis als een grote bal en wat wij proberen is om die bal telkens wat groter te maken door steeds weer iets meer te weten komen over hoe de wereld in elkaar steekt. Door het aanreiken van deze bouwstenen aan de juiste organisaties, zoals Jongerentop010, kunnen er concrete oplossingen bedacht worden.”

Kan je vanuit je eigen expertise adviezen geven voor jongeren?

“Het is ten eerste niet gek dat het welzijn afneemt, want dit is de fase in je leven waar je iets wilt doen voor een ander en het enige wat je hoort is ‘blijf thuis, blijf thuis’. We moeten dat proberen om te denken. Als we weten dat jongeren het gevoel van impact nodig hebben, dan moeten we iets bedenken om daar uiting aan te geven. We moeten naar een nieuwe creativiteit waarin we nadenken over wat er wel kan. Jongeren worden niet ziek van het virus, dus er wordt een enorm offer gevraagd van een grote groep die dit offer alleen brengt uit solidariteit met andere generaties. Dan hoop ik dat andere generaties die solidariteit teruggeven en dat jongeren de kans krijgen om zich nuttig te voelen.”