Net als de opstellers van de petitie hecht het College van Bestuur bijzonder veel waarde aan diversiteit en inclusie binnen onze universiteit. Ook wij zijn er namelijk ook van overtuigd dat we onderscheidend kunnen zijn door optimaal gebruik te maken van diversiteit onder zowel studenten als medewerkers – het benutten van de kracht van het verschil.

Diversiteit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs aan de universiteit. Los daarvan is diversiteit steeds meer een kenmerk van zowel de samenleving als geheel als ook de stad waarin we gevestigd zijn. We willen studenten zo goed mogelijk voorbereiden om in een diverse samenleving optimaal te kunnen werken. De Erasmus Universiteit streeft daarom naar een inclusieve campus, waarin iedereen zich thuis kan voelen en zijn of haar talent tot uiting kan brengen.

Urgentie

Uit de brief spreekt urgentie: dat heeft het onderwerp ook bij het CvB. Helaas moeten we inderdaad constateren dat de voortgang tot op heden traag is geweest. Dat moet veranderen, want zo’n inclusieve campus moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd.

Belangrijke stap is een nieuw programma waarbij de faculteiten actieplannen hebben gemaakt om de diversiteit (in al zijn facetten) te verbeteren. Goed om te zien dat de plannen over het algemeen solide, alomvattend en concreet zijn. Er kan worden voortgebouwd op ‘best practices’ binnen de universiteit, zoals het Pre Academic Programme, het Erasmus Centre for Women & Organizations bij RSM de succesvolle ‘female talent programmes’ binnen het Erasmus MC.

Actie uitvoeren

Het is nu aan de faculteiten om al deze acties uit te voeren. Het CvB heeft er het volste vertrouwen in dat er hard zal worden gewerkt om de ambities waar te maken. Met de faculteiten is afgesproken dat de voortgang van de plannen wordt geïntegreerd in de Planning & Control cyclus van de EUR, waarbij halfjaarlijks de voortgang wordt besproken tijdens bestuurlijke overleggen tussen faculteit en College van Bestuur. Daarnaast zal het ook onderdeel worden van de jaarlijkse functioneringsgesprekken van de decanen.

De planning is nu dat de decanen met hun faculteitsraden de plannen bespreken. In december van dit jaar volgt dit onderwerp in het overleg met de Universiteitsraad. De Universiteitsraad wordt deze maand verder geïnformeerd over de continuering van het EUR-brede programma diversiteit & inclusie. De voortgang op dit totale programma zal ook periodiek besproken worden met de decanen. Tenslotte zijn de actieplannen en de doelstellingen input voor de nieuwe strategie en de convenanten met de faculteiten.

Verder wordt het bestaande EUR-brede programma “Diversity & Inclusion” verlengd. Dit speelt een belangrijke rol in het stimuleren en ondersteunen van het realiseren van die inclusieve campus. Het Diversity Office, samen met de onlangs opgerichte Diversity Student Board, vormt hierbij een ‘hub’ om te ondersteunen, kennis te delen en events te organiseren. Daarnaast is het ook het fysieke contactpunt voor studenten, medewerkers en externe partijen. Niet alleen het College van Bestuur ziet het belang van diversiteit, ook de Raad van Toezicht: het is daarom ook geborgd in het profiel van de nieuwe rector magnificus.

Collectieve inspanning

Afsluitend: het is goed om te zien dat heel veel medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit diversiteit een urgente kwestie vinden, getuige het grote aantal ondertekenaars van de brief. Werken aan diversiteit is namelijk niet alleen een zaak van het College van Bestuur, de Chief Diversity Officers of de decanen, het is een inspanning die we samen met de hele academische gemeenschap zullen moeten doen.

Het College van Bestuur

Lees één reactie