Het initiatief is een oproep aan alle geledingen binnen de universiteit om hun handen uit de mouwen te steken. Ruim 350 studenten en medewerkers hebben de brief inmiddels ondertekend voordat deze online is gegaan. Onder hen de voltallige Universiteitsraad en enkele prominente hoogleraren (m/v).

Tijd voor zelfdiagnose is voorbij

De schrijvers, onder aanvoering van Hanneke Takkenberg (hoogleraar Erasmus MC) in haar hoedanigheid als Chief Diversity Officer, roepen de universitaire gemeenschap op om zich in te zetten voor een universiteit waarin we ‘niet alleen denken over diversiteit en inclusie maar ook daadwerkelijk in actie komen’. Want, zo stellen de schrijvers, de universiteit kan ‘Diversity and inclusion is in our DNA’ als motto voeren, maar topposities worden nagenoeg uitsluitend bezet door witte Nederlandse mannen. De tijd voor de EUR om aan zelfdiagnose te doen en vast te stellen waar een behandelplan ingezet moet worden, is al lang verstreken. “Het gaat niet alleen over genderdiversiteit”, benadrukt Takkenberg, “maar over het optimaal benutten van alle diversiteit aan talent op de universiteit.”

Ja doen

De brief spreekt een aantal partijen specifiek aan om actie te ondernemen, zoals docenten en onderzoekers, maar ook HR-medewerkers, studenten en de Raad van Toezicht. “We hebben de brief expres niet aan het College van Bestuur en de decanen gericht, want daar zijn we al zo lang mee in gesprek. Het wordt tijd dat we niet alleen ja zeggen, maar ook ja doen”, licht Takkenberg toe. “Ik hoop natuurlijk wel dat de decanen en het College van Bestuur de brief wel willen ondertekenen.”

‘Academische homofilie’

Onder de opstellers ook Willem Schinkel, hoogleraar Sociologie, die recent een vlammend betoog schreef op het Rotterdamse nieuwsblog Vers Beton, waarin hij de bestuurders van de EUR een vorm van ‘academische homofilie’ verwijt; blanke mannen die een evenbeeld tot kroonprins benoemen om hem op te volgen, waardoor vrouwen en culturele minderheden geen kans krijgen door te dringen tot de academische en bestuurlijke top van deze universiteit.

Geen probleem minderheden

Takkenberg is overweldigd door de ruim 350 steunbetuigingen die er tot nu toe zijn verzameld sinds de brief afgelopen vrijdag informeel in het eigen netwerk werd verspreid door de tien opstellers. “We wilden niet blijven klagen, maar een breder draagvlak creëren richting positieve actie. We willen de gemeenschap bewust maken van wat ze zelf kunnen doen. Veel studenten denken bijvoorbeeld dat het bij diversiteit en inclusiviteit gaat om een probleem van minderheden, maar leren omgaan met diversiteit is een essentieel deel van de opleiding van alle studenten.”

‘Harde afspraken’

In de brief vragen de opstellers om ‘harde afspraken’ te maken, zoals meer diversiteit in het docentencorps, het ‘herijken van kwaliteit van onderzoek(-spersoneel)’, en meer transparantie in de selectie en bevordering van medewerkers. Tegen studenten zeggen de schrijvers: “Leer elkaar kennen en leer van elkaar, ook buiten je eigen vertrouwde vriendengroep. Door de verbinding aan te gaan kom je erachter dat medestudenten die ogenschijnlijk niet op jou lijken, vaak veel met jou gemeen hebben.”

Lees één reactie