Wij, de studenten die momenteel de masteropleiding Legal Theory & Socio-legal Studies volgen, zijn onlangs op de hoogte gebracht van het slechte nieuws: vanaf het volgende academische jaar bestaat onze masteropleiding niet meer. Het faculteitsbestuur van de Erasmus School of Law heeft besloten dat het voortzetten van onze opleiding financieel onhoudbaar is. Met deze brief willen we ons ongenoegen over deze beslissing uiten en beargumenteren waarom onze opleiding moet blijven bestaan.

Het gaat bij een opleiding niet alleen om de economische waarde, maar zeker ook om de bijdrage van de opleiding aan de academische wereld. Weinig universiteiten bieden een interdisciplinaire studie die is gericht op juridische methoden en academisch onderzoek en dat is wat deze opleiding voor veel studenten binnen en buiten Nederland zo aantrekkelijk maakt.

Bovendien ligt de nadruk bij veel van onze vakken op progressieve sociale en filosofische theorieën, wat met name binnen de rechtsgeleerdheid uniek is. Het voortbestaan van de opleiding is vooral belangrijk omdat het enige alternatief de opleiding in Leiden is en de aandacht daar op het andere uiterste van het politieke spectrum is gevestigd. Door onze opleiding te schrappen, verliest de Erasmus School of Law een opleiding die een baken had kunnen zijn voor zowel Nederlandse als internationale rechtenstudenten die geïnteresseerd zijn in een theoretische en sociale kijk op rechten.

Economische efficiëntie

Het besluit om ons programma te schrappen past in een trend waarbij besluiten uitsluitend zijn gericht op economische efficiëntie. Sinds 2013 klinkt onder studenten de kritiek dat de universiteit een koekjesfabriek is geworden en studenten worden aangespoord vergelijkbare studierichtingen te volgen en zo snel mogelijk af te studeren, zonder dat er ruimte wordt geboden voor bredere interesses. Nu de overheid structureel geld weghaalt bij de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen en inzet op exacte en technische wetenschappen, zullen er de komende jaren waarschijnlijk nog meer opleidingen verdwijnen. Doordat een financiële reden wordt geven voor de beslissing, lijkt het hier te gaan om een rationeel besluit, maar dat is natuurlijk niet het geval. Het besluit is een symptoom van de eerdergenoemde ontwikkelingen en geeft alleen maar aan dat de EUR meer waarde hecht aan grootschalig en eentonig onderwijs dan aan academische vrijheid en een divers aanbod aan opleidingen.

De beslissing om onze opleiding te schrappen is zo snel genomen dat het personeel en de studenten zich er niet op konden voorbereiden. Belangrijke zorgen van de faculteitsraad en de opleidingscommissie zijn niet in overweging genomen. Op de website van de universiteit stond afgelopen december al dat de master volgend jaar niet wordt aangeboden. Alle informatie is verwijderd voordat de faculteitsraad het besluit kon bespreken. Het is belangrijk dat de decaan deze zorgen ter harte neemt en ook naar de studenten en het personeel luistert.

In de vier jaar dat de opleiding Legal Theory & Socio-legal Studies bestond, is het aantal studenten gegroeid van één naar veertien. Dat geeft ons het vertrouwen dat onze opleiding zal blijven groeien. Het is ons niet duidelijk waarom dit feit de decaan niet heeft overtuigd van de economische waarde van onze opleiding. Wij zijn van mening dat het bestuur onvoldoende stilstaat bij de argumenten en willen daarom vragen de juiste besluitvormingsprocedure te volgen om tot een weloverwogen besluit te komen.

ESL – Erasmus School of Law

Lees meer

Masteropleiding Legal Theory stopgezet, studenten teleurgesteld

Door de lage instroom en het lage rendement verdwijnt de masteropleiding Legal Theory and…

Lees één reactie