Puck van Putte is het niet eens met het diversiteitsbeleid dat wordt nagestreefd in de oproep tot diversiteit afgelopen 11 oktober. “Vrouwenquota invoeren is een waardeloze maatregel. Vrouwen willen niet aangenomen worden om het feit dat ze vrouw zijn, maar om hun kwaliteiten.”

Geen geforceerde vrouwenquota

In de open brief: “Make (Divers)it(y) happen @ EUR: een roep om actie”, pleiten bijna 300 EUR-medewerkers voor meer actie op het gebied van diversiteit en inclusiviteit op de EUR. “Wij zijn het eens met de oproep voor verduidelijking van de definitie van kwaliteit van onderzoek, en met de oproep het aannamebeleid transparanter te maken”, zegt Van Putte. “Maar we zijn het niet eens met het invoeren van vrouwenquota. Wij geloven dat docenten moeten worden aangenomen omdat ze daarvoor geschikt zijn, niet omdat ze vrouwelijk zijn.”

Van Putte denkt niet dat de 11 procent voltijds vrouwelijke hoogleraren komt door een mannencultuur bij de aanstellingsprocedure. “Als er een mannencultuur was geweest, waren die 11 procent vrouwen ook niet aangesteld als hoogleraren. Demografische verandering hoeft niet geforceerd te worden door middel van positieve discriminatie in vrouwenquota; het percentage is al stijgend en zal uit zichzelf verder stijgen.”

Duidelijk statement

De petitie is alleen ondertekend door de vrouwen van de JOVD Rijnmond. Dit is gedaan om een duidelijk statement te maken: “We willen laten zien dat niet alle vrouwen het eens zijn met wat er in de ‘diversity’-brief staat”, zegt Van Putte. Als er voldoende handtekeningen onder de petitie van Van Putte komen te staan, wil ze met de EUR in gesprek gaan over het diversiteitsbeleid.

Lees 3 reacties