Uitslag enquete seksueel grensoverschrijdend gedrag – Esther Dijkstra

Erasmus Magazine deed de afgelopen maanden onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten. Daarvoor hebben we tientallen studenten gesproken, experts geïnterviewd, zijn we in rapporten, onderzoeken en procedures gedoken, en hebben we een enquête ontwikkeld.

In het onderstaande artikel leggen we uit waarom we dat onderzoek deden. In deze uitgebreide verantwoording lees je meer over hoe we dat hebben aangepakt, welke keuzes we hebben gemaakt en wie er meededen aan het onderzoek.

tim ficheroux en tessa hofland EM TV sexual harassment

Lees meer

Waarom we onderzoek doen naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

EM doet mometeel onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten.…

Twee op de drie ondervraagde studenten in een onderzoek van Erasmus Magazine geven aan dat ze seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken tijdens hun studietijd. Tegelijkertijd wordt dat bijna nooit gemeld bij de universiteit en weten studenten vaak niet waar ze zulke ervaringen kunnen melden. Lees hier de belangrijkste bevindingen en de reactie van rector magnificus Annelien Bredenoord:

Uitslag enquete seksueel grensoverschrijdend gedrag – Esther Dijkstra

Lees meer

Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag topje van de ijsberg

Twee op de drie ondervraagde studenten in een onderzoek van Erasmus Magazine geven aan…

Deel 1: Bijna iedereen heeft een verhaal over seksueel grensoverschrijdende ervaringen

Twee op de drie studenten geeft in onze enquête aan dat ze weleens een seksueel grensoverschrijdende ervaring hebben gehad sinds ze aan de Erasmus Universiteit studeren. In de meeste gevallen gaat het om ongewenste aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen of straatintimidatie. Schrijnende gevallen zijn geen uitzondering en vaak heeft zo’n incident gevolgen voor mentaal welzijn, sociale contacten of studieresultaten.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag themaweek ervaringen studenten verhaal1 #metoo – Migle Alonderyte

Lees meer

Schrijnende gevallen zijn geen uitzondering bij seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten

Twee op de drie studenten geeft in een enquête van Erasmus Magazine aan dat ze weleens…

Deel 2: 'De behandeling van de klacht was een lang en pijnlijk proces'

Een studente maakte melding van grensoverschrijdend gedrag dat zij meemaakte. Ze vertelt anoniem hoe de universiteit haar melding behandelde. “Ze vroegen waarom ik hem niet harder wegduwde.”

Portret Geisje survivor 2 seksueel grensoverschrijdend gedrag foto 1 – Geisje van der Linden

Lees meer

‘Het voelt alsof ik degene ben die wordt gestraft voor de aanranding en niet de dader’

Een studente maakte melding van grensoverschrijdend gedrag dat zij meemaakte. Ze vertelt…

Deel 3: Waarom seksueel grensoverschrijdend gedrag meestal niet wordt gemeld, en waarom dat een probleem is

Slechts een klein deel van de studenten die aangeven dat ze seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, meldt dat bij de universiteit. Daar hebben ze allerlei redenen voor, van schaamte en het gevoel zelf verantwoordelijk te zijn tot het liever zelf oplossen of het idee dat melden geen zin heeft. Maar mede daardoor is er weinig zicht op de omvang van het probleem. “Het gebeurt zo vaak dat het niet de moeite waard voelt om het te melden.”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag meldingen studenten themaweek 1 – Elzeline Kooy

Lees meer

De universiteit heeft weinig zicht op seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten

Slechts een klein deel van de studenten die aangeven dat ze seksueel grensoverschrijdend…

Deel 4: Waarom studenten het lastig vinden om over seks te communiceren

In de enquête van EM werd er gevraagd wanneer studenten bepaalde gedragingen als grensoverschrijdend ervaren. Een deel van de studenten vindt die grenzen nog steeds lastig te definiëren. Ook blijkt dat niet alle studenten het nodig vinden om expliciete instemming te krijgen. Toch heeft een derde van de studenten weleens getwijfeld of ze over iemands grens zijn gegaan. “Toentertijd had ik het gevoel dat het er gewoon bij hoorde. Dat dit de normale dynamiek was tussen jonge man en vrouw, dat de man de vrouw moet overtuigen.”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag visie studenten eravringen themaweek 1 – Elzeline Kooy

Lees meer

Studenten worstelen met seksuele communicatie: ‘Checken lijkt me overbodig als de ander overduidelijk wil’

Zes op de tien studenten die deelnamen aan het onderzoek van EM naar seksueel…

In EM TV spreekt presentator Tessa Hofland met redacteuren Feba Sukmana en Tim Ficheroux over wat ze tegenkwamen tijdens hun onderzoek.

still em tv sexual harassment

Lees meer

EM TV: Waarom ook ‘kleine’ seksueel grensoverschrijdende ervaringen veel impact kunnen hebben

Deze week in EM TV: presentator Tessa Hofland spreekt met redacteuren Feba en Tim over…

In dezelfde uitzending vertellen studenten over wat zij verstaan onder seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe ze omgaan met zulke situaties:

campus talk sexually transgressive behaviour

Lees meer

Campus Talk: ‘Ik heb toch een drankje voor je gekocht, waarom doe je niet wat ik van je verwacht?’

Erasmus Magazine heeft onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder…

Hoofdredacteur Wieneke Gunneweg legt uit hoe een idee om een special te maken over studenten en de liefde leidde tot dit onderzoek. “Vijf jaar na de start van de metoo-beweging, de reeks aan onthullingen over seksueel wangedrag in de Nederlandse entertainmentwereld en na twee jaar van sociale distantie voelde een zoetroze invalshoek niet goed. Want seksueel grensoverschrijdend gedrag is overal, ook op universiteiten en tussen studenten.”

Wieneke Gunneweg – Levien Willemse

Lees meer

Het is tijd voor bewustwording, en leuke seks

De resultaten uit het EM-onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn…