Op dit moment hebben verhuurders in Kralingen een vergunning nodig voor verhuur aan drie en meer studenten. Wethouder Chantal Zeegers (D66) wil dat verhogen naar vier en meer. Daardoor zullen 3500 vergunningen, 70 procent van het totale aantal studentenhuizen in de stad, niet meer nodig zijn. De bijbehorende strenge regels, zoals het stoplichtsysteem, gelden dan ook niet meer voor die huizen.

Grote gevolgen

“Het lijkt een kleine wijziging, maar de gevolgen zijn enorm”, waarschuwt Ten Have dinsdagavond de gemeenteraadsleden tijdens een inspreekmoment bij de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Op dit moment geldt in Kralingen het ‘nul-quotum’. Volgens die regel verleent de gemeente geen kamervergunningen meer. Ook past de gemeente sinds januari 2022 het ‘stoplichtmodel’ toe: studentenhuizen met een vergunning worden verdeeld in categorieën, van groen tot rood, op basis van de overlast die ze veroorzaken. De studenten krijgen sancties opgelegd als ze voor ernstige overlast zorgen.

De verruiming van vergunningsregels, die nog door de gemeenteraad moet worden aangenomen, zal zorgen voor de verdere verkamering, verwacht Ten Have. “Beleggers hebben geen vergunning meer nodig als ze hun panden verhuren aan drie studenten,” licht hij toe. “Drie studenten leveren meer inkomsten op voor de verhuurder dan twee. Daardoor zal verhuur aan studenten verder gaan toenemen, ook in straten en flats waar al meer dan de helft verkamerd is.”

Ook de controle zal wegvallen, zegt Ten Have. Studentenhuizen zonder vergunning vallen niet onder het stoplichtsysteem, waardoor de gemeente geen overzicht heeft van de overlast die zij veroorzaken.

bewonersavond kralingen Rosa Jelsma Maud Visser Friso van Gruijthuijsen Ramon Labrijn – feba sukmana

Lees meer

Bewoners Kralingen klaagden afgelopen jaar 600 keer over studenten

Ruim honderd buurtbewoners kwamen dinsdagavond naar de jaarlijkse bewonersbijeenkomst om…

Passieve houding van de universiteit

Ten Have vindt de volgens hem passieve houding van de universiteit spijtig. “Kralingen kampt jarenlang met studentenoverlast, maar de universiteit lijkt geen gehoor te geven”, vertelt hij. “Het businessmodel van de universiteit draait behoorlijk op de extra inkomsten van internationale studenten, maar huisvesting laten ze over aan de gemeente.” In september 2022 kwam een vertegenwoordiger van de universiteit bij een bewonersavond in Kralingen.  “Die zei, ‘Laat ons maar weten als we ergens mee kunnen helpen, we zullen ernaar kijken’. Dat is toch iets heel anders dan verantwoordelijkheid nemen.”

Kralingen avond 10 lusthofstraat studenten – Sanne van der Most

Lees meer

Wildplassen, vervuiling, asociaal gedrag en geluidsoverlast: bewoners Kralingen helemaal klaar met studenten

Bewoners zijn de overlast die studenten veroorzaken in Kralingen beu. Ze klagen onder…

Samenwerking met de gemeente en studenten

Sinds februari 2022 werkt STOK samen met de gemeente, de wijkraad en de studentenverenigingen aan het terugbrengen van de studentenoverlast in Kralingen. Door de gezamenlijke aanpak is de leefbaarheid van de wijk iets verbeterd, zegt Ten Have. “Het beleid is pas recent ingevoerd, maar we lijken de situatie een beetje onder controle te krijgen. Juist daarom begrijp ik niet waarom de gemeente zo’n drastische verandering wil. Straks zijn we weer terug bij af.”