Het gebruik van online proctoring zorgt al bijna een jaar voor veel privacy-bezwaren. Veel studenten vinden het maar niks om tijdens hun tentamens te worden gefilmd en gecontroleerd.

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat nog een stap verder. Studenten moeten naast de webcam van hun laptop voortaan ook hun telefoon gebruiken als camera. De universiteit hoopt zo een nieuwe manier van spieken tegen te gaan, schreef Erasmus Magazine in januari.

Terugfluiten

Dat gaat zomaar niet, vindt de Partij voor de Dieren (PvdD), al vanaf het begin faliekant tegenstander van ‘meekijksoftware’ bij tentamens. Gaat de minister de Erasmus Universiteit terugfluiten, wilde de fractie weten.

Zo ver wil Van Engelshoven zeker niet gaan, blijkt uit haar beantwoording. Wel roept ze onderwijsinstellingen op om terughoudend te zijn met het gebruik van een tweede camera, en alleen voor deze maatregel te kiezen als dat ‘strikt noodzakelijk’ is.

Maar de PvdD had nog meer vragen, want hoe zit het dan met de privacy? De EUR houdt zich netjes aan de regels, antwoordt de minister daarop. Daarnaast heeft het bestuur toegezegd de inzet van een tweede camera te staken wanneer er een andere toetsingsvorm beschikbaar is. En studenten die grote bezwaren hebben tegen online proctoring mogen sowieso een alternatief tentamen op locatie te maken.

big brother tentamen exam rachel sender smaller online proctoring

Lees meer

Kamervragen over telefoon als tweede camera bij proctoring

Fractieleden van de Partij voor de Dieren hebben Kamervragen gesteld over het gebruik van…

Risicogroep

Kern van de zaak: het is nog altijd aan de universiteiten en hogescholen zelf om te bepalen hoe zij fraude het best kunnen tegengaan, vindt de minister. En er wordt al zo veel mogelijk gebruik gemaakt van andere toetsingsvormen, zoals openboektentamens en inleveropdrachten. Maar bij sommige tentamens kan dat gewoonweg niet.

Bovendien kan online proctoring sommige studenten juist helpen, vervolgt ze. Omdat ze thuis in quarantaine zitten bijvoorbeeld, of zelf tot de risicogroep van het coronavirus behoren. En wat te denken van topsporters, of studenten die mantelzorg verlenen? Voor zulke groepen kan online proctoring ook na de coronacrisis uitkomst bieden, meent ze.