Het College van Bestuur besloot vlak voor de kerstvakantie dat studenten van alle faculteiten tijdens online tentamens met proctoring een tweede camera moeten gebruiken. Studenten moeten daarvoor hun telefoon gebruiken. De universiteit hoopt op die manier fraude tijdens online tentamens tegen te gaan.

De Partij voor de Dieren diende eerder deze week ook al Kamervragen in over een datalek op de Hanzehogeschool, waardoor journalisten konden meekijken in de kamers van studenten die tentamens maakten.

proctoring thuistentamen – Pauline Wiersema

Lees meer

Studenten moeten telefoon als tweede camera gebruiken bij proctoringtentamens

Alle faculteiten gaan werken met een tweede camera bij proctoringtentamens. Dat heeft het…