Sinds het uitbreken van de coronapandemie worden veel tentamens op afstand afgenomen. Studenten maken hun toetsen dus thuis, en niet in een grote hal met een surveillant die toekijkt of niemand spiekt.

In de strijd tegen tentamenfraude vertrouwen veel hogescholen en universiteiten op online surveillance. Studenten moeten dan de camera van hun laptop aanzetten en hun internetverkeer laten monitoren. Soms moeten ze ook de camera van hun telefoon erbij aanzetten.

Surveillance

De LSVb waarschuwt vandaag voor privacyschendingen met zulke online surveillance. In Groningen konden journalisten zomaar meekijken met tentamens. Er zijn ook veel technische problemen. Vanwege haperende software verklaarde de Erasmus Universiteit 102 tentamens ongeldig, al werd dat besluit later weer ingetrokken. Inmiddels moeten studenten in Rotterdam ook hun telefoon gebruiken als tweede camera tijdens proctoringtentamens.

Het veroorzaakt onnodige stress onder studenten, meent de vakbond. Er zouden bovendien betere alternatieven zijn: “Van openboektoetsen en essays tot fysieke tentamens waarbij studenten voorafgaand een sneltest moeten doen.”

Als onderwijsinstellingen toch doorgaan met proctoring tonen ze zich ‘weinig begaan met hun studenten’, meent de LSVb.

Ook instellingen zonder proctoring

Bij 21 onderwijsinstellingen heeft de vakbond op de website naar informatie gezocht over online tentamens. Zes gebruiken geen online proctoring, was de uitkomst. Desgevraagd noemt de LSVb de Rijksuniversiteit Groningen, hogeschool Windesheim en Hogeschool Leiden als voorbeeld.

Aan de RUG is er wel mee geëxperimenteerd, maar proctoring lijkt er niet mogelijk. Soms bellen docenten een paar studenten na een tentamen om te controleren of ze het wel zelf hebben gemaakt.

Windesheim doet het nog niet, maar denkt er wel over na. Hogeschool Leiden was – samen met Avans – een van de eerste hogescholen die liet weten geen proctoring te willen gebruiken.

big brother tentamen exam rachel sender smaller online proctoring

Lees meer

Kamervragen over telefoon als tweede camera bij proctoring

Fractieleden van de Partij voor de Dieren hebben Kamervragen gesteld over het gebruik van…