big brother tentamen exam rachel sender smaller online proctoring

Lees meer

Kamervragen over telefoon als tweede camera bij proctoring

Fractieleden van de Partij voor de Dieren hebben Kamervragen gesteld over het gebruik van…

Tijdens proctored thuistentamens werd tot nu toe gebruik gemaakt van de laptop-webcam om te observeren of een student zich aan de regels houdt en niet spiekt. Ondanks dat er geen signalen van fraude binnenkwamen bij de universiteit, worden de regels aangescherpt. De universiteit hoorde over een mogelijkheid om het proctoringprogramma te omzeilen en een spiekbriefje op het scherm te laten zien. Een tweede camera, in de vorm van je eigen telefoon die je achter je plaatst, moet ook die sluipweg afsnijden.

Last resort

Die extra camera ziet weer een nieuw stuk van de studentenkamer, en het creëert ook nieuwe risico’s op technische problemen. De vraag is of dat opweegt tegen het voordeel, vraagt het voltallige studentendeel van de Universiteitsraad zich hardop af in een open brief. De raadsleden maken zich zorgen over ‘het gevoel van ongemak en stress’ die de camera bij studenten kan veroorzaken. “Proctoring zou een last resort moeten zijn”, zegt raadslid Wouter van Dam. “Maar we weten niet precies hoe vaak het wordt ingezet. Er zijn veel alternatieven, zoals openboektentamens of essayopdracht. Hoe wordt hiertussen een afweging gemaakt? Dat willen we van het CvB weten.”

Econometriestudent Robbert Rog stuurde maandag samen met Uraadslid Younes Assou ook een open brief naar het College van Bestuur. Die brief is 786 keer ondertekend. Rog hoorde van veel studenten dat ze zich zorgen maken over de tweede camera en schreef daarom een brief waarin hij de verschillende zorgen noemt. Er kunnen technische problemen ontstaan, omdat bepaalde telefoons niet worden ondersteund. Ook werkt de proctoring niet als de camera van je telefoon stuk is. Daarnaast leidt een tweede videostream tot een nog grotere belasting van de internetverbinding, die zelfs bij ‘gewone’ proctoring al regelmatig bleek uit te vallen.

Privacy

Daarnaast ziet Rog privacybezwaren. De mobiele app van het bedrijf ProctorExam vraagt volgens hem veel permissies om te kunnen functioneren. Telefoons bevatten soms veel privacygevoelige informatie en sommige studenten geven ProctorExam niet graag toestemming om daarin te neuzen. Ook is dankzij de tweede camera de héle studentenkamer zichtbaar, dus is er geen ruimte meer om dingen buiten beeld te houden in je kamer. Ook is er al een datalek geweest in Groningen, waarbij externen mee konden kijken met de beelden.

Verder zijn er ook nog allerlei praktische bezwaren. De telefoon moet aan de oplader voor het geval de batterij leeg raakt tijdens het tentamen en niet in elke studentenkamer is voldoende ruimte achter het bureau om een camera te plaatsen.

Een laatste bezwaar is dat internationale studenten ook niet altijd in een huis wonen waar proctoring goed functioneert. Als ze in het buitenland wonen kunnen ze ook geen gebruikmaken van de mogelijkheid om op de campus het tentamen te doen.

Vrijdag stelde de Partij voor de Dieren al vragen over de tweede camera aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. De partij riep de minister op om de inzet ervan op de EUR tegen te houden.

proctoring thuistentamen – Pauline Wiersema

Lees meer

Studenten moeten telefoon als tweede camera gebruiken bij proctoringtentamens

Alle faculteiten gaan werken met een tweede camera bij proctoringtentamens. Dat heeft het…

Lees één reactie