Hoffmann onderzocht afgelopen maand in opdracht van het College de e-mail van 22 medewerkers van de faculteit, op zoek naar de medewerker die mogelijk naar het NRC Handelsblad had ‘gelekt’ over plagiaat in het werk van voormalig decaan Dymph van den Boom.

‘Geen sprake van ernstige overtreding’

“Ik vind dit hele e-mailonderzoek onacceptabel”, zegt Reijnders. “Er is een morele grens overschreden.” Volgens Reijnders is het middel niet in verhouding tot het vergrijp. “Het is buitenproportioneel om hiervoor het briefgeheim te schenden. Dat zou misschien kunnen bij de verdenking van een ernstige wetsovertreding, maar daar is bij contact met een journalist totaal geen sprake van.”

Reijnders is als integriteitscoördinator binnen de faculteit het eerste aanspreekpunt bij vermoedens van schending van de wetenschappelijke integriteit. Daarom had hij verwacht van tevoren op zijn minst geraadpleegd te worden over een e-mailonderzoek. Dat is volgens hem niet gebeurd. “Bij mijn weten was zelfs onze decaan (interim-decaan Frank van der Duijn Schouten, red.) niet op de hoogte.”

Extra pijnlijk

Dat ook zijn e-mail, en dus die van de integriteitscoördinator onderzocht is, vindt Reijnders extra pijnlijk. “Medewerkers benaderen mij in het volste vertrouwen dat ze anoniem blijven. Zeker als je een klacht indient over hooggeplaatste personen, zoals de decaan, dan moet je er volstrekt van op aan kunnen dat je identiteit geheim blijft. Dat vertrouwen is geschaad door het CvB. Ik overweeg nu om voor integriteitskwesties een extern e-mailadres aan te maken.”

Volgens Reijnders is de logische vervolgstap dat het College van Bestuur publiekelijk toegeeft dat het een fout gemaakt heeft. “Ook vind ik dat ze aan alle onderzochte medewerkers individueel hun excuses moeten aanbieden. Hun vertrouwen en welzijn is ernstig geschonden. Als je meer dan twintig medewerkers onderzoekt, heb je op z’n minst duidelijk bewijs nodig van een ernstige wetsovertreding. Zowel een bewijs als een ernstige overtreding heb ik in deze zaak nog niet gezien.”

‘Lek is niet het probleem’

Voor de volledigheid ontkent Reijnders zelf overigens enig contact te hebben gehad met de NRC over de plagiaatzaak. “Ik zou zelf ook nooit die weg bewandeld hebben. Maar het grote probleem op dit moment is niet of er wel of niet een lek was. Het grote probleem is het e-mailonderzoek zelf.”

Lees 4 reacties