Update december 2019: Een onafhankelijke commissie, die de plagiaatbeschuldigingen aan het adres van Dymph van den Boom onderzocht, is tot de conclusie gekomen dat Van de Boom weliswaar ‘slordig’ geweest is met bronvermeldingen in haar proefschrift en diesredes, maar volgens de toen geldende regels geen plagiaat gepleegd heeft.

Dymph-van-den-Boom-Ursula-Jernberg

Meer

Omstreden fusie-advies Van den Boom bevat ook plagiaat

Niet alleen in UvA-toespraken, in een wetenschappelijk artikel en in haar proefschrift is…

Van den Boom, hoogleraar Algemene pedagogiek, was van 2007 tot 2017 rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Volgens de NRC is ongeveer een kwart van haar maidenspeech in 2007 letterlijk overgenomen van een openingsrede van een lector uit Maastricht, zonder dat zij de bron vermeldt. Het is geen incident: bij alle andere diesredes, met uitzondering van die van 2010 en 2011, neemt Van den Boom alinea’s tekst over zonder bronvermelding.

Proefschrift

In het proefschrift van Van den Boom uit 1988, over prikkelbare baby’s, treft de krant ook meerdere gekopieerde stukken tekst aan. In 1995 corrigeren Van den Boom en een co-auteur een wetenschappelijk artikel van hun hand, omdat er 23 regels zouden zijn gekopieerd uit een ander artikel.

Van den Boom maakt als rector werk van strengere fraude- en plagiaatregelingen. In 2008, een jaar na haar voor een deel geplagieerde openingsrede, zegt ze in een interview met Vrij Nederland: “Wie imiteert, valt door de mand.” Vanaf 2014 worden aan de UvA alle proefschriften verplicht gescand op plagiaat. Als ze in 2017 afscheid neemt van de UvA is meer dan de helft van haar rede geplagieerd.

'Andere regels'

Volgens Van den Boom zelf gelden voor diesredes, maar ook voor beleidsstukken, andere regels dan voor wetenschappelijke publicaties, zo laat ze weten in een reactie tegen de NRC. Ook zouden volgens haar andere rectoren in toespraken op dezelfde wijze omgaan met bronnen.

De Universiteit van Amsterdam stelt een commissie in om te onderzoeken of er sprake is van het schenden van de regels voor wetenschappelijke integriteit.

Fusie

Van den Boom werd in maart 2018 interim-decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Ze kreeg de opdracht om een toekomstvisie voor de faculteit te schrijven, wat uitmondde in een advies om te fuseren met de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Binnen haar eigen faculteit kreeg ze te maken met veel weerstand tegen dat advies: driekwart van het personeel sprak zich uit tegen de fusie. Inmiddels heeft de faculteitsraad ook een officieel negatief advies uitgebracht. Van den Boom vertrok vorige week onverwacht, naar eigen zeggen omdat het advies en daarmee haar opdracht was afgerond.

vlag-ESSBHCC-2 fusie

Lees meer

Faculteitsraden niet positief over fusie ESHCC-ESSB

De voorgenomen fusie tussen ESHCC en ESSB is nog geen gelopen race. De…