Het College van Bestuur (CvB) vermoedt dat één of meerdere medewerkers van de faculteit informatie hebben gestuurd naar NRC-journalist Frank van Kolfschooten over vermeend plagiaat door toenmalig decaan Dymph van den Boom. Daarom besloot het de e-mails van medewerkers te laten scannen door forensisch onderzoeksbureau Hoffmann Bedrijfsrecherche. Bronnen zeggen tegen EM dat minstens vijf, maar mogelijk zelfs twintig medewerkers zijn onderzocht. De Universiteitsraad vindt dat ze vooraf had moeten worden ingelicht.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) stelt dat het CvB de Universiteitsraad om advies moet vragen, als bepaalde beslissingen gevolgen hebben voor ‘de goede gang van zaken’ op de universiteit (artikel 9.33a van de WHW). Raadsvoorzitter Hans van den Berg denkt dat het universiteitsbestuur had kunnen voorzien dat het onderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche veel impact zou hebben op die ‘goede gang van zaken’. “Er was al veel onrust bij de faculteit door de fusieplannen en de plagiaataffaire. Ook is in de gemeente Maastricht een vergelijkbaar e-mailonderzoek gedaan dat tot veel ophef leidde.” In die zaak oordeelde de rechter dat de gemeente te ver gegaan was, onder andere omdat de gemeente de schijn wekte dat het onderzoek was ingesteld ‘bij wijze van represaille’ en omdat medewerkers werden onderzocht waarvan al duidelijk was dat zij niet het lek waren.

“Daarnaast is ict-privacy op dit moment zo’n gevoelig onderwerp. Dat zou ook al aanleiding moeten zijn om met de raad te overleggen. Bij het plaatsen van camera’s bijvoorbeeld, wat eigenlijk een kleinere inbreuk is op de privacy dan een e-mailonderzoek, worden wij al om instemming gevraagd”, aldus van den Berg.

Geschillencommissie

De Universiteitsraad vindt dat het College dus om advies had moeten vragen. Als de raad negatief geadviseerd had, dan had het CvB op zijn minst officieel notitie moeten maken dat het tegen het advies van de raad ingaat. “En daar hadden wij eventueel mee naar de geschillencommissie kunnen gaan.”

De raad maakt zich zorgen dat het e-mailonderzoek grote gevolgen heeft voor de universiteit: onder andere voor gevoelens van veiligheid onder medewerkers, mogelijke rechtszaken die onderzochte medewerkers aanspannen en de reputatie van de universiteit. Maar ook over de hoeveelheid ‘verspilde tijd’ die medewerkers van de ESHCC kwijt zijn aan deze zaak.

Niet tolereren

Het College van Bestuur reageerde dinsdagmiddag in de Universiteitsraad op vragen over het onderzoek. “We willen laten zien dat we dit soort gedrag (het vermeende plagiaatlek, red.) niet tolereren”, zei Roelien Ritsema van Eck, het derde lid van het CvB. “Medewerkers moeten hun werk kunnen doen in de wetenschap dat ze beschermd worden door procedures. Die procedures zijn in dit geval onterecht niet gevolgd. Wij vinden het niet oké als mensen met de media gaan praten als ze het ergens niet mee eens zijn.” Ze denkt juridisch sterk te staan. “We hebben ons uitgebreid laten informeren, en wij denken dat we de wet en alle privacyregels hebben gevolgd. Uiteraard gaan we heel voorzichtig om met de privacy van medewerkers.”

Campus Woudestein Mandeville Van der Goot

Lees meer

Heksenjacht op journalistieke bron is schadelijk en onzinnig

Een heksenjacht om de identiteit van een vermoedelijk lek te onthullen ondermijnt de…

Lees 4 reacties