De camera’s worden voornamelijk gericht op de in- en uitgangen van de twee gebouwen. Vooral het Mandeville heeft door de ingebouwde parkeergarage veel plekken waarop mensen ongezien het gebouw kunnen verlaten. Daarom komen dertien van de negentien camera’s in dat gebouw te hangen. De overige zes komen in het Van der Goot. Beeldmateriaal van de camera’s blijft maximaal vier weken bewaard.

Op dit moment zijn er – op de tentamenzalen na – nog geen camera’s in de twee gebouwen aan de zuidkant van de campus, en bijna alle verdiepingen zijn vrij toegankelijk. In het onlangs gerenoveerde Sandersgebouw is dat al heel anders: daar zijn veel kantoren alleen bereikbaar met een medewerkerspas, en zowel in het Sanders- als het Polakgebouw hangen camera’s bij de ingang.

Inbraak Cedo Nulli

In 2017 werd bij studievereniging Cedo Nulli, dat gehuisvest is in het Mandevillegebouw, de deur ingetrapt. Toen namen de inbrekers computerapparatuur en camera’s mee. Ook was er in dat jaar sprake van stalking van een medewerker van de ESSB. Daarvoor werden tijdelijk camera’s geinstalleerd in het Mandeville. Over de overige incidenten is niets bekend.

De Universiteitsraad moet het verzoek tot plaatsing van de camera’s nog goedkeuren.