Campus Woudestein kent 118 beveiligingscamera’s. Het gros (45) staat buiten bij slagbomen en parkeergarages. Een fors deel (24) hangt in de tentamenzalen in gebouw M. Dat blijkt uit een overzicht van alle camera’s op Woudestein.

Het overzicht is een bijlage van het cameraregelement dat besproken is in de commissie van de universiteitsraad op 10 april 2013.

Mogen wij dit wel weten?

Een van de vragen in de commissie was of zo’n overzicht wel openbaar moest worden gemaakt. Werd het kwaadwillenden zo niet heel gemakkelijk gemaakt? Jerimi van Laar van Juridische Zaken antwoordde dat cameratoezicht uitgaat van transparantie. Je kunt de lijst geheim houden, maar het is juist de bedoeling dat mensen weten dat ze gefilmd worden. “Daarom staat cameratoezicht altijd aangegeven met borden en bespreken we de plaatsing ervan in de medezeggenschap. Daartoe zijn we wettelijk ook verplicht.”

Waar hangen die bordjes dan?

In de commissie kon echter niemand  zich herinneren zo’n bordje gezien te hebben in of bij de tentamenzalen in gebouw M. Michèle Belgraver van het Erasmus Facilitair Bedrijf beloofde het uit te zoeken. Voor een preventief effect moeten studenten en surveillanten wel weten dat de camera’s er hangen. EM ging vast op onderzoek uit en vond in de ene tentamenzaal niets en in de ander een drietal losse bordjes op een paaltje.

Verborgen camera’s

Overigens laat het voorliggende regelement de mogelijkheid van verborgen camera’s wel toe. Maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden, als laatste redmiddel en na toestemming van het College van Bestuur.

Wie bekijkt die beelden?

De beelden van de camera’s worden bekeken door de beveiligingsdienst van de EUR. De beelden van de camera’s in de tentamenzalen kunnen daarnaast door de examencommissie worden nagekeken bij verdenking van fraude, aldus Belgraver. Maar het vastleggen van wie (van de examencommissie) deze beelden wanneer bekijkt, is niet helder geregeld, zo bleek in de vergadering. Belgraver gaat hier opnieuw naar kijken.

Oud overzicht

Het overzicht bleek niet op alle punten up-to-date. Bij de namen van de verantwoordelijken worden zelfs mensen genoemd die al drie jaar niet meer op de universiteit werken, zo bracht een van leden van de commissie in. Ook hier gaat Belgraver mee aan de slag. MF