Waar heb je onderzoek naar gedaan?

“De relatie tussen beweging en mentale gezondheid bij veertig plussers. Het bijzondere is dat we in deze studie ook rekening hebben gehouden met zitgedrag en slaap; wat gebeurt er als je meer beweegt in plaats van zit of slaapt? Die factoren zijn belangrijk omdat als je beweging, zitten en slaap bij elkaar optelt, je tot 24 uur komt.”

Nog ingewikkelde data om aan te komen?

“Nou, we hebben data gebruikt van het Erasmus Rotterdams Gezondheidsonderzoek, de ERGO-studie. Die loopt al sinds de jaren negentig in Ommoord, onder alle bewoners in die wijk. Om data over bewegen, zitten en slapen te verzamelen, gebruiken we een accelerometer, een soort Fitbit voor wetenschappelijk onderzoek.”

En wat waren de resultaten?

“Het is belangrijk om rekening te houden met de 24-uurscyclus omdat de effecten anders kunnen zijn. Meer bewegen in plaats van slapen of zitten blijkt gerelateerd aan minder depressieve symptomen. Slaapduur bleek minder van invloed op mentale gezondheid. Een langere slaapduur in plaats van zitten of lichte fysieke activiteit heeft wel invloed op de slaapkwaliteit. In onze studies vonden we geen positieve relatie tussen beweging en slaapkwaliteit. Dat is verrassend, want eerdere studies lieten wel zien dat beweging een gunstige invloed op de slaapkwaliteit heeft, maar die corrigeerden niet voor de slaapduur.

“Verder zagen we dat mensen met een gezonder brein, met grotere hersenvolumes, op den duur beter blijven bewegen, terwijl we niet vonden dat bewegen een positief effect had op de breinvolumes. Dus misschien zouden deelnemers met een minder gezond brein een specifieke doelgroep moeten zijn voor interventies van fysieke activiteit. Want deze deelnemers leken op de lange termijn dus minder te gaan bewegen.”

Sabrina Alhanachi 0223-014 _Levien Willemse

Lees meer

‘De steun van je omgeving is cruciaal als je promoveert’

Docenten zouden de migratieachtergrond van leerlingen als een rijke voedingsbodem van…

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

“Mensen met mentale-gezondheidsproblemen hebben een hoger risico op andere chronische ziekten en een lage kwaliteit van leven. We weten ook dat dit twee kanten op werkt: mensen met fysieke problemen krijgen sneller mentale problemen en andersom.

“Veel van de effecten van de 24-uurscyclus zijn nog nieuw, ook de methodes die daarvoor beschikbaar zijn. De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor richtlijnen, in Nederland zijn die er alleen nog voor beweging terwijl in Canada bijvoorbeeld al adviezen zijn over zitten, slapen en bewegen.”

Hoe kwam dit onderzoek op je pad?

“Ik heb fysiotherapie gestudeerd en de link met bewegen was er altijd wel. Ik heb vroeger ook fanatiek gesport: atletiek. Ik trainde voor de meerkamp. Dus dit onderwerp paste goed.”

Waarom wilde je promoveren?

“Ik wilde onderzoeker worden. Als je van je master komt heb je van alles geleerd maar nog weinig in de praktijk gebracht. Ik was heel benieuwd naar alle aspecten van onderzoek en wilde me daar verder in ontwikkelen. In het ziekenhuis waar ik nu werk adviseer ik onderzoekers over hun opzet en data-analyse en geef ik onderwijs over onderzoek, dus die fascinatie is gebleven.”

Hoe vond je het promotietraject?

“Heel leuk en leerzaam, al was het sterk beïnvloed door de pandemie. Dat was jammer. Congressen waren allemaal online. Dat was niet helemaal zoals ik het van tevoren voor me zag: reizen maken en in het buitenland mensen ontmoeten die hetzelfde onderzoek doen. Maar verder was het afwisselend en kon ik veel eigen input leveren. Ik vond het niet leuk om vijf dagen in mijn eentje aan eigen stukken te werken, dus ik had een actieve rol in de dataverzameling, gaf les waar het kon en organiseerde seminars. Volgens mij leer je daar meer van dan van alleen maar artikelen schrijven.”

Uit je dankwoord maakte ik ook op dat je een druk sociaal leven hebt.

“Klopt, dat heeft me ook heel erg geholpen. Het voorkomt dat je de hele tijd gebrand bent op je promotie. Als ik ’s avonds een etentje of iets anders gepland had moest ik wel om vijf uur het EMC verlaten. Op die manier blijven de werktijden binnen de perken. Mensen lijken soms te denken dat het onmogelijk is om te promoveren en ook een leuk leven te hebben daarnaast, maar dan had ik het geen vier jaar volgehouden.”

Had je nog wel tijd om te sporten?

“Sporten is er echt met de paplepel ingegoten, op de cover van mijn proefschrift staan mijn sportende opa’s, ouders en broer. Maar het is lastig om zelf genoeg te bewegen als je zo’n zittende baan hebt. Dat voelt wel krom: opschrijven dat zitten heel slecht voor je is terwijl je een paar jaar vooral zit. Tijdens de pandemie heb ik gelukkig veel gewandeld, we hadden met collega’s ook de Ommetjes-app.”

Promotie Stijn Weterings _Levien Willemse

Lees meer

Stijn Weterings ontwierp een krachttrainingsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking: ‘Onderzoek doen is puzzelen’

Stijn Weterings promoveerde vorige week op de vraag of krachttraining haalbaar is voor…