Wonen en onderwijs. Dat zijn politieke thema’s die alle EUR-studenten aangaan en interessant vinden, afgaande op het studentenverkiezingsdebat en wat verkiesbare studenten te zeggen hebben. Daarom zet Erasmus Magazine op een rijtje wat de vijftien grootste partijen hier precies over zeggen in hun programma’s.

Diversiteit, klimaat en uitgaan

Hoewel wonen en onderwijs het belangrijkst zijn voor de meeste EUR-studenten, zijn het misschien niet de enige thema’s die je interessant vindt. Het online magazine Vers Beton schreef eerder over wat de programma’s van de Rotterdamse politieke partijen zeggen over diversiteitklimaat en het nachtleven.

BIJ1

Hoewel deze partij pas een paar jaar bestaat, hebben de kandidaten ambitieuze plannen voor huisvesting. BIJ1 wil dat de helft van de totale woningmarkt sociale huur wordt, het is onduidelijk welk deel hiervan studentenwoningen betreft. Verder moeten leegstaande kantoren omgebouwd worden tot appartementen voor jongeren.

Qua hoger onderwijs is de partij niet erg uitgesproken. Ze wil op elke onderwijsinstelling een diversiteitscommissie. Die moet uitzoeken of de leerlingen- of studentenpopulatie divers genoeg is.

CDA

Deze christelijke partij wil de verkamering, het proces waarin van gezinswoningen studentenwoningen worden gemaakt, tegenwerken. De partij vindt namelijk dat dit de leefbaarheid in een woonwijk schaadt. De partij licht wel toe dat dit geen ‘anti-studentmaatregel’ is en pleit tegelijk voor meer studentenwoningen. Ook het CDA wil graag kantoorpanden ombouwen tot studentenwoningen om zo het kamertekort op te lossen.

Verder zegt de partij niets over universitair onderwijs. Wel wil de partij studie- en studenten(sport)verenigingen actiever betrekken bij gemeentelijk beleid. Hoe is niet duidelijk.

EUR student kandidaten verkiezingen 2023 Josephine Hartmann – illustratie Migle Alonderyte

Lees meer

Josephine wil het Gelderse Berg en Dal weer aantrekkelijk maken voor jongeren

Vijf verkiesbare studenten vertellen in de aanloop naar 16 maart waarom ze de lokale…

ChristenUnie

Je raadt het al: de ChristenUnie wil ook lege kantoorpanden ombouwen tot studentenwoningen. De partij wil daarnaast minder goede woningen slopen. Wat opvalt is het idee om studenten samen met statushouders te huisvesten in gemengde woonvormen.

De universiteit (en andere onderwijsinstellingen) zou volgens de christelijke partij een post-coronaplan moeten volgen om studenten en jongeren bij te staan met de overgang van digitaal naar live onderwijs.

D66

D66 wil meer studentenhuizen. Als het aan de liberalen ligt zijn er in 2026 minstens zesduizend extra studentenkamers. Ze willen verder af van een vergunningsplicht voor studenten die met meer dan twee personen achter een deur wonen.

Er staat veel over universitair onderwijs in het programma. Aansluiting van de arbeidsmarkt en het onderwijs ziet de partij als een belangrijke taak voor de stad. Zo willen de politici meer innoverende bedrijven aantrekken om te investeren in stageplekken. Verder willen ze het makkelijker maken voor iedereen die na een eerste studie door wil leren en wil de partij extra studieplekken realiseren.

EUR student kandidaten verkiezingen 2022 Friso van Gruithuijsen CDA – illustratie Migle Alonderyte

Lees meer

Econometriestudent Friso wil Kralingen beter maken

Vijf verkiesbare studenten vertellen in de aanloop naar 16 maart waarom ze de lokale…

DENK

DENK zegt niets over studentenwoningen.

Over het hoger onderwijs staat ook niet heel veel in het programma van de partij. Wel wil ze stagediscriminatie verminderen door meer voorlichting bij bedrijven en op onderwijsinstellingen. Ook wil de partij dat studenten meer in contact komen met ervaringsdeskundigen uit het werkende leven en dat studieplekken dag en nacht open zijn.

Niet per se onderwijsgerelateerd, maar fijn voor de student die het weleens laat maakt: DENK wil dat alle avondwinkels altijd open zijn. Zelfs als flitsbezorgers niet meer rijden dus.

Forum voor Democratie

Als je graag meer studentenwoningen wil in Rotterdam, dan is Forum voor Democratie niet de gunstigste keuze: de partij wil dat slechts een klein percentage (30 procent) van de nieuwbouw sociale huur (en dus ook studentenwoning) wordt. Studenten die uit Rotterdam komen moeten bij een woning voorrang krijgen op studenten die van buiten Rotterdam of Nederland komen.

Deze partij heeft niets over universitair onderwijs in het programmaboekje staan. Wel wil ze graag verenigingen en dus ook studenten- en studieverenigingen die getroffen zijn door de coronacrisis ondersteunen.

GroenLinks

GroenLinks heeft ambitieuze plannen voor studentenhuisvesting. De partij studentenwoningen erbij, hoewel het onduidelijk is op welke termijn. Volgens de partij moet kamerverhuur verder makkelijker gemaakt worden, waardoor er meer kamers vrij komen. Ook wil GroenLinks dat de gemeente kraken gedoogt. Opvallend is dat de partij in de bres springt voor buitenlandse studenten, zo wil ze de universiteit helpen met het vinden van betaalbare huisvesting voor deze groep.

Onderwijs speelt een grote rol in het GroenLinksprogramma. Relevant hierbij is dat de partij stagediscriminatie wil tegengaan door objectieve werving bij stageverleners te stimuleren en trainingen mogelijk te maken. Ook wil de partij meer studieplekken die elke dag open zijn, bijvoorbeeld in gemeentegebouwen.

EUR student kandidaten verkiezingen 2023 Mina Morkoc – illustratie Migle Alonderyte

Lees meer

Mina vindt het belachelijk dat er geen studenten in de Rotterdamse raad zitten

Vijf verkiesbare studenten vertellen in de aanloop naar 16 maart waarom ze de lokale…

Jong Rotterdam

Deze jonge partij die in het bijzonder voor jongeren zegt op te komen wil meer studieplekken die elke dag open zijn, een vast aantal gefaciliteerde stageplaatsen en een onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt.

Ook geeft de partij aan dat er meer woningen voor studenten en starters moeten komen en dat studenten worden geholpen om aan een woning te komen. Iedereen die 18 is zou zo bijvoorbeeld een brief moeten ontvangen met een advies om zich in te schrijven bij gemeentelijk huurplatform Woonnet. Dit helpt om te voorkomen dat je veel te laat op de wachtlijst voor een huurwoning komt.

Leefbaar Rotterdam

Deze Rotterdamse partij wil graag dat de gemeente corporaties faciliteert bij de bouw van nieuwe studentencomplexen. Maar deze woningen moeten niet te vaak naar buitenlandse studenten gaan, zoals volgens de partij nu gebeurt. Leefbaar wil daarom graag een maximumaantal buitenlandse studenten voor Rotterdam afspreken met onderwijsinstellingen zoals de Erasmus Universiteit. Nederlandse studenten krijgen dan voorrang op de woningmarkt en de universiteit moet zelf uitzoeken waar buitenlandse studenten moeten gaan wonen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 verkiezingen stemhokje stemmen – keline illustratie Migle Alonderyte
Beeld door: Migle Alonderyte

Partij van de Arbeid (PvdA)

De sociaaldemocraten willen betere stagemogelijkheden en afspraken waarmee het makkelijk is om leertrajecten aan te gaan bij bedrijven.

De PvdA wil verder ten minste 25.000 nieuwe woningen in de komende vier jaar, waarvan bijna de helft sociale huur. Welk deel bestemd is voor studentenwoningen is niet op te maken uit het programma. Starters kunnen, als het aan de partij ligt, terecht bij een kooploket, waar ze geholpen worden met het vinden van een betaalbaar huis.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Deze dierenliefhebbers willen psychische klachten onder studenten aanpakken en de taboes rondom dit thema doorbreken.

Huizen zijn volgens de partij om in te wonen en geen verdienmodel. Studenten moeten betaalbaar op kamers kunnen en starters moeten makkelijker aan een woning komen. Kraken moet gelegaliseerd worden, en de PvdD wil nieuwe vormen van wonen zoals ecowijken en tiny houses stimuleren.

EUR student kandidaten verkiezingen 2023 Hendrik van Hout – illustratie Migle Alonderyte

Lees meer

Hendrik moest wennen aan de politieke spelletjes in de Gemertse gemeenteraad

EM spreekt vijf verkiesbare studenten in de aanloop naar 16 maart. Rechtenstudent Hendrik…

Socialisten 010

Deze nieuwe partij wil meer betaalbare bijles en meer bijlescentra. Studenten die bijles geven aan middelbare scholieren zouden daar redelijk, dus ten minste 14 euro per uur, betaald voor moeten krijgen. De centra moeten ook gezellig zijn, met tafelvoetbaltafels en basketbalvelden. Oefenruimtes voor muziek zijn in de weekenden ook beschikbaar.

Rotterdam zou volgens de partij in de komende vier jaar 2500 studentenwoningen moeten realiseren. Onderwijsinstellingen zoals de universiteit moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de huisvesting van internationale studenten. Het kan niet zo zijn dat de universiteit wel hoge inkomsten aan de studenten overhoudt maar ze vervolgens geen plek geeft om te wonen, licht de partij toe.

Socialistische Partij (SP)

De SP wil meer gemengde wijken waarin studenten samenwonen met gezinnen, ‘gehandicapten’, nieuwkomers en starters. Er moeten meer kamers bij en jongeren onder de 23 zouden compensatie moeten krijgen voor de huurtoeslag die huurders boven de 23 wel krijgen.

Volt

Deze nieuwe pan-Europese partij heeft weinig te zeggen over het hoger onderwijs in Rotterdam.

Volt wil wel meer woningen bouwen, leegstaande bedrijfspanden verbouwen en meer sociale en middenhuur realiseren. Dat zou dus ook meer studentenwoningen kunnen betekenen, al wordt dat niet expliciet genoemd.

EUR student kandidaten verkiezingen 2023 Tom Janssen – illustratie Migle Alonderyte

Lees meer

Tom hoopt dat hij niet weer het jongste gemeenteraadslid is

Vijf verkiesbare studenten vertellen waarom ze na 16 maart de lokale politiek in willen.…

VVD

De VVD vindt het belangrijk dat vervolgstudies makkelijker te volgen blijven, al moet je daarnaast wel blijven werken. Want het belang van werken wordt vaak benadrukt in het programma. Over het hoger onderwijs spreekt de partij zich niet uit.

Het aanbod van studentenhuisvesting moet volgens de VVD worden uitgebreid. Studentenwoningen moeten ook in andere wijken worden gebouwd, zodat overlast in bijvoorbeeld Kralingen wordt voorkomen. Aparte complexen voor studenten, zoals bijvoorbeeld op het Brainpark, kunnen ervoor zorgen dat er snel meer kamers beschikbaar komen én minder gezinswoningen verkameren. Wat de toename van buitenlandse studenten voor het woningaanbod betekent, wil de partij graag bespreken met de universiteit.

Op vrijdag namen verschillende Rotterdamse lijsttrekkers het tegen elkaar op.

Lees ook

Felle discussies over studentenoverlast en klimaat tijdens lijsttrekkersdebat in Paviljoen

Rotterdamse studentenvereniging organiseerden vrijdagavond een lijstrekkersdebat tussen…