Dat de gemeenteraadsverkiezingen naderen, staat niet bij alle Rotterdamse studenten scherp op het netvlies. Maar dat ze tegelijk ook op de wijkraad mogen stemmen, is voor velen waarschijnlijk nog een veel grotere verrassing. Dat merkt Friso van Gruijthuijsen (20) ook als hij met vrienden over zijn politieke droom praat. “Weinig mensen weten wat de wijkraad is en wat de wijkraad doet. Maar als ik uitleg waar de wijkraad voor staat, wordt bijna iedereen enthousiast.”

De student Econometrie en Economie vertelt vol passie en in de wij-vorm over het instituut waarin hij een zetel probeert te bemachtigen. “De wijkraad is een mini-gemeenteraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad over alle zaken die in Kralingen spelen. Als bewoners weten wij ook beter wat er speelt en wat er belangrijk is dan de meeste gemeenteraadsleden.”

Jammer

Er komen in totaal 39 wijkraden door heel Rotterdam. Ze vervangen de gebiedscommissies, wijkcomités en huidige wijkraden. Van Gruijthuijsen vindt het belangrijk dat er, zeker in Kralingen, studenten in de wijkraad komen die de stem van de EUR kunnen laten horen. De kandidatenposters op straat verraden dat er niet heel veel leeftijdsgenoten kans maken op een plekje. “Dat vind ik jammer. Je kan als lid van de wijkraad echt wat veranderen. De verkeersveiligheid, meer groen in de wijk en hoe om te gaan met de overlast van studentenhuizen.”

Dat laatste punt is niet alleen belangrijk voor Van Gruijthuijsen, maar houdt de gemoederen al langer in heel de wijk bezig. “Ook al gaan wij daar niet direct over in de wijkraad, we kunnen wel vertellen wat er speelt en kijken wat volgens ons goede oplossingen zouden zijn. Mijn oplossing? De huizen moeten sowieso beter geïsoleerd worden, ik denk dat je daar een heel eind mee komt.”

Kralingen beter maken

Er zijn 23 kandidaten voor de wijkraad Kralingen en maar negen plekken. Van Gruijthuijsen moet dan ook vol aan de bak tot 16 maart, maar dat doet hij met veel plezier. “Posters ophangen, flyeren op de campus. Ik zit momenteel niet veel aan de studie.”

Ondanks dat hij als lid van de jongerenorganisatie van de VVD die partij ook achter zijn naam heeft staan op het stembiljet, hoopt hij ook studenten en bewoners met een andere politieke voorkeur tot een stem te verleiden. “Het mooie aan de wijkraad vind ik dat het niet uitmaakt of je links of rechts bent. Als je over het vergroenen van de wijk praat of Oostplein veiliger wil maken voor fietsers zegt links of rechts helemaal niets. We willen allemaal Kralingen beter maken, daar gaat het om.”

EUR student kandidaten verkiezingen 2023 Hendrik van Hout – illustratie Migle Alonderyte

Lees meer

Hendrik moest wennen aan de politieke spelletjes in de Gemertse gemeenteraad

EM spreekt vijf verkiesbare studenten in de aanloop naar 16 maart. Rechtenstudent Hendrik…