Bewapend met knuppels en vuurwerk vielen de Rotterdamse corpsleden op 19 november de Delftse sociëteit binnen. De aanleiding: Delftse eerstejaars hadden in Rotterdam een witte fauteuil van het bestuur gestolen. Een raam, serviesgoed en meubels moesten eraan geloven en één mishandeld Delftse corpslid kampt volgens nieuwssite Delta nog steeds met fysieke klachten.

leden RSC worden door de politie gefouilleerd na de inval bij DSC

Lees meer

Aangiftes en schorsingen na inval Rotterdamse corpsleden bij Delftsch Studenten Corps

Er is aangifte gedaan van mishandeling en vernielingen. 41 RSC/RVSV-leden, waaronder drie…

Wangedrag

inval rsc bij dsc met vuurwerk
De RSC’ers namen onder andere een knuppel mee en staken vuurwerk af.

Alle betrokken leden worden gestraft voor hun wangedrag, meldt het Rotterdamse corps op zijn website. Ze worden geschorst voor een periode van 8 tot 52 weken. Eén van hen is geroyeerd, zeven andere leden mogen minimaal een jaar geen verenigingsfunctie bekleden en één van hen nooit meer.

Verder moeten ze werkstraffen uitvoeren bij een Rotterdamse of Delftse maatschappelijke organisatie en draaien ze op voor de veroorzaakte schade.

Onder de geschorste leden bevinden zich ook drie leden van de Senaat die bij het incident waren betrokken. Zij legden in december zelf al hun bestuursfunctie neer.

'Cultuurverandering'

In december besloot het College van Bestuur van de EUR om het corps voor de rest van het studiejaar uit te sluiten van alle officiële gelegenheden.
De senaat van het corps schrijft in haar verklaring te werken aan ‘een cultuurverandering binnen onze vereniging’. “Het incident bij het D.S.C. heeft aangetoond dat op onze vereniging een meer structurele, interne dialoog tussen leden nodig is. Alleen dan kunnen wij pas echt gezamenlijk betekenis geven aan een andere cultuur, zonder excessen”, aldus de senaat van RSC/RVSV.

Grensoverschrijdend gedrag

Het is niet de eerste keer dat de vereniging zegt te gaan werken aan het veranderen van de interne cultuur. Na een incident tijdens de ontgroening in 2017, werd RSC/RVSV ook voor een periode uitgesloten van steun van en betrokkenheid bij de universiteit. Een jaar later kwam de oudste vereniging van Rotterdam weer  terug in de gratie bij de universiteit, na een uitgebreid zelfonderzoek.