Het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging fuseerden vorig jaar na meer dan een eeuw ongemengde geschiedenis. Daarnaast verbouwden ze hun Kralingse pand en waren er incidenten bij de ontgroening van 2017, met forse sancties van de universiteit als gevolg.

Eigen feestje

RSC/RVSV krijgt geen bestuursbeurzen, geen eerstejaarssubsidie en is niet welkom bij plechtigheden van de universiteit. Bovendien mogen ze niet deelnemen aan het programma van de Eurekaweek, hét jaarlijkse evenement waar verenigingen nieuwe leden werven. Dus vieren ze momenteel hun eigen feestje, de Entreeweek. Ze bouwden bij de sociëteit een terras dat groter is dan ooit, huurden maandag en dinsdag poppodium Annabel en zetten alles op alles om ondanks de afwezigheid bij de Eurekaweek nieuwe leden te werven.

“We hebben in ieder geval flink uitgepakt dit jaar”, zegt Schothorst trots. En het lijkt erop dat nieuwe studenten de vereniging toch weten te vinden. Zeshonderd eerstejaars slapen in verenigingshuizen van RSC/RVSV tijdens de Eurekaweek, veel meer dan eerdere jaren. “Onze domeinnaam is eurekaweek.nl, dat helpt natuurlijk wel”, lacht de aankomend president. “Maar we moeten het toch vooral hebben van mond-tot-mondreclame.” Om de buurt te ontzien zijn de feesten op maandag en dinsdag verplaatst naar Annabel, draaien ze op het terras alleen achtergrondmuziek en sluit de vereniging rond zeven uur ’s avonds. Alleen op woensdagavond organiseren ze net als ieder jaar de traditionele ongemengde avond.

Best of both worlds

Het ontzien van de buurt is nodig, want er waren vorig jaar veel klachten over geluidsoverlast. “Mensen die met een borrel op naar huis lopen, hebben nog weleens de neiging om wat te schreeuwen op straat”, vertelt De Lange. “We proberen het op te lossen door uitgebreidere surveilleerroutes van onze beveiliging.” Daarnaast klaagde de buurt regelmatig over de bonkende muziek. Een grote verbouwing moet die klachten wegnemen. De benedenverdieping is nu helemaal geluidsdicht en de vereniging werkt aan een plan om ook de bovenverdieping onder handen te nemen, en om een grotere zaal en een betere doorloop te creëren.

De Lange: “Ontzettend veel werk, maar ik vond het ook interessant. Wie krijgt er nu op mijn leeftijd de kans om zo’n grote verbouwing te organiseren?” Sinds De Lange de plannen voor de verbouwing deelde met de buurt en beloofde tot die tijd alleen nog achtergrondmuziek te draaien, is er geen enkele klacht meer binnengekomen. “Beneden kunnen we nu weer muziek draaien, wat vooral de dames graag willen”, vult Schothorst aan. “En boven in de grote zaal houden we de borrelavonden. Dat hoort ook bij de sfeer van het studentenleven op onze vereniging: samen een biertje drinken, kletsen en sociaal samen zijn. Het is nu echt the best of both worlds.”

Tobias de Lange en Amber Schothorst op het terras van RSC/RVSV tijdens de entreeweek
Tobias de Lange en Amber Schothorst op het terras van RSC/RVSV tijdens de Entreeweek. Beeld door: Sanne van der Most

Gematigder

The best of both worlds. Dat zouden de aankomende en afzwaaiende president ook over de fusie tot een gemengd corps kunnen zeggen. “Vooraf was ik wel bang dat we door de fusie iets wat al heel leuk is zouden verliezen”, geeft De Lange toe. “Maar eigenlijk is het heel voorspoedig verlopen. Vanaf het begin leek het alsof het nooit anders is geweest. En hoewel we een extra avond in de week open zijn gegaan, is het drukker dan ooit.”

“Mijn huisgenootjes gingen eerder eigenlijk nooit naar de soos”, vertelt Schothorst. “Maar nu het gemengd en drukker is, komen ze vaak wel.” Het gemengde aspect zorgt ook voor een andere sfeer volgens de Belgische. “Ik heb het idee dat de mannen en de vrouwen wat normaler met elkaar omgaan. Je ziet dat er veel meer vriendschappen ontstaan. Toen ik lid werd bij een ongemengde vereniging kende je die jongens wel allemaal, maar was het toch wat afstandelijker. Het gemengde aspect zorgt ervoor dat de vereniging wat gematigder is geworden, de sfeer is gemoedelijker.”

Nieuwe traditie

Een van de tradities van de mannen die volgens Schothorst een verrijking is voor de vereniging, is het gebruik dat de president een verhaal vertelt tijdens de zaalavonden, soms wel drie keer per week. “Het was voor al die meisjes heel leuk om te zien hoe Tobias op tafel stond om een verhaal te houden. Dat is wel echt een nieuwe traditie voor de gemengde vereniging. En we kijken er ook wel naar uit als er volgend jaar een vrouw op die tafel staat”, zegt ze, doelend op zichzelf. RSC/RVSV zal om en om worden geleid door een man en een vrouw. Schothorst is de eerste vrouw die na meer dan een eeuw de heren van het RSC zal toespreken.

De Lange hield afgelopen jaar meer dan honderd keer zo’n verhaal. Hij kijkt deze week het meest uit naar woensdagavond, de traditionele avond om nieuwe eerstejaars toe te spreken. “Ik moet zoveel mogelijk mensen overtuigen om zich in te schrijven voor de vereniging. Dat wordt één groot reclamepraatje voor RSC/RVSV, en dat voor duizend man.”

Er waren ook lastige verhalen, vertelt de scheidend president. “Het is ook de gelegenheid om de hele vereniging toe te spreken of leden bewust te maken van iets wat speelt.” Vorig jaar werden er af en toe meisjes lastig gevallen op de Lusthofstraat, terwijl ze naar huis liepen vanaf de sociëteit. “Dat zijn vervelende verhalen. Je wil je leden ervan op de hoogte brengen, ze waarschuwen en het onderwerp bespreekbaar maken.”

RAMBAM ontgroening

Onderdeel van de Special

Ontgroening in Rotterdam

Televisieprogramma Rambam beschuldigde RSC/RVSV in januari van misstanden tijdens de…

Los zand

Eind 2017 ging ineens de telefoon. Het tv-programma Rambam (BNN-Vara) belde. Het televisieprogramma had ‘undercoverfeuten’ mee laten doen met verschillende ontgroeningen van Nederlandse verenigingen en het beeld dat ze schetsten van het RSC was niet fraai. In de uitzending van 11 januari 2018 meldde Rambam dat er een student met een hoofdwond per ambulance naar het ziekenhuis zou zijn gebracht, aspirant-leden elkaars anus op teken moesten controleren en dat er schoenen op hoofden zouden zijn gezet. “Dat was heel spannend”, zegt De Lange terugblikkend op de media-aandacht. “Ik had nog nooit contact gehad met media. En ineens vindt heel Nederland iets van je.”

Vrij snel bleek dat er gaten in de uitzending van Rambam zaten en dat concludeerde RSC/RVSV zelf ook. “Een hoop los zand”, aldus De Lange. Toch vindt hij excuses, zoals Rambam uiteindelijk in Utrecht moest aanbieden, nergens voor nodig. “In Utrecht was écht niets aan de hand en werden mensen ook persoonlijk beticht van leugens, en bij ons was het alleen tegen de vereniging gericht.”

Incidenten

Bovendien gingen er wel degelijk dingen mis bij de Rotterdamse vereniging. Tijdens de Eurekaweek van 2017 was er al een incident aan de deur van de sociëteit geweest. Een gids van de Eurekaweek werd hardhandig van het terrein verwijderd. Volgens het slachtoffer zou ze daarbij in haar buik zijn getrapt. Volgens de vereniging was daar absoluut geen sprake van. De commissie Kennismakingstijd concludeerde dat RSC/RVSV geen adequate zorg en nazorg verleende aan het slachtoffer, maar liet de zaak verder over aan de politie aangezien het slachtoffer aangifte deed.

Ook tijdens de Introductieperiode, zoals de ontgroening bij RSC/RVSV heet, eind augustus van datzelfde jaar waren er incidenten. Zo meldde een eerstejaars het bestuur dat hij hardhandig bij de nek was gegrepen door een ouderejaars van de introductieleiding. Het desbetreffende lid werd 15 weken geschorst en is nooit meer welkom bij activiteiten gerelateerd aan de Introductieperiode. Daarnaast werd er tijdens de ontgroening een aspirant-lid per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De student werd tijdens het opdrukken bij de kraag gegrepen door een ouderejaars en raakte buiten bewustzijn. Voor er hulp werd ingeschakeld, is er nog tegen hem geschreeuwd.

“Binnen een grote vereniging gebeuren altijd dingen”, vertelt De Lange. “Dat het gebeurt, is niet goed te praten, maar soms is het ook onmogelijk om te voorkomen. Je kunt niet uitsluiten dat er iets misgaat. Voor mij is het belangrijkste dat je in zo’n situatie goed omgaat met het slachtoffer en met degene die een ander iets aandoet. Ik denk dat we dat na de Introductieperiode gedaan hebben.”

Cultuuromslag

De uitzending van Rambam opende wel de ogen binnen de vereniging, denkt De Lange. “Iedereen zag dat we onder een vergrootglas lagen: kijk nou eens wat ze over ons beweren. Dat hielp wel om draagvlak te creëren voor een cultuuromslag en veranderingen in de Introductieperiode door te voeren.” Dankjewel Rambam. “Dat zou ik niet willen zeggen”, schampert hij.

Het bestuur schakelde een extern bureau in om te assisteren bij een cultuuromslag. “Het is nonsens om van jezelf te denken dat je dat met je paar jaar studie-ervaring wel even kan begeleiden.” In samenwerking met dat bureau werd gesproken met leden, een doel geformuleerd en een pad ernaartoe uitgestippeld. “De doelstelling is om meer op de voorgrond te laten treden waarom je lid wordt van een vereniging en de zaken waar we minder trots op zijn meer naar de achtergrond te laten treden.”

De Lange begrijpt dat die doelstelling ‘nogal vaag en breed’ klinkt voor een buitenstaander. Maar hij wil er in september, als de introductieperiode erop zit, pas meer over kwijt. “Ik kan nu een heel mooi verhaal gaan ophouden en ik ben enorm enthousiast over het traject dat we gestart zijn, maar stel dat er onverhoopt toch iets gebeurt. Dan doet dat alle eerdere berichten teniet. Ik wil ook niemand de druk opleggen door hier van alles te roepen.”

Tobias de Lange en Amber Schothorst op het terras van RSC/RVSV tijdens de entreeweek
Beeld door: Sanne van der Most

Meer humor

De komende ontgroening is een belangrijk testmoment. Niet alleen voor de vereniging, maar ook voor de universiteit. Het verloop van die introductieperiode zal mede bepalen of de maatregelen tegen RSC/RVSV van kracht blijven. “Herstel van de banden met de universiteit heeft voor mij de eerste prioriteit”, zegt Schothorst.

Allerlei veranderingen in het programma moeten ervoor zorgen dat er minder misgaat. “Ik denk dat het heel positief is dat we nu een volledig gemengde introductieperiode hebben. Zowel tijdens de kampweek als de zaalweek worden de mannen en vrouwen gemengd. Volgens mij had de vereniging dat echt nodig”, aldus Schothorst. “We willen ook dat er meer nadruk op humor komt te liggen en op het vormen van een jaarband”, vervolgt De Lange. “Een fysiek contact wordt absoluut niet meer geaccepteerd.” Als dat wel gebeurt, volgen er direct sancties.