De commissie Studentenverenigingen (de opvolger van de Commissie Kennismakingstijd) heeft ‘voldoende vertrouwen in de cultuurverandering bij RSC/RVSV’. Wel zegt de commissie dat duidelijk is dat ‘de vereniging nog niet klaar is met het proces omdat een cultuurverandering tijd kost’. RSC/RVSV-president Amber Schothorst zegt ‘enorm blij te zijn’ met het nieuws.

Rambam

De banden tussen de universiteit en RSC/RVSV waren verbroken sinds januari 2018, toen een uitzending van het tv-programma Rambam misstanden tijdens de ontgroening aan het licht bracht. Het tv-programma meldde dat bij de ontgroening van de mannen in 2017 een student met een hoofdwond naar het ziekenhuis zou zijn gebracht. Vrij snel bleek dat er gaten in de uitzending van Rambam zaten en dat concludeerde RSC/RVSV zelf ook. Er was een student flauwgevallen, mogelijk dat daar de verwarring vandaan komt, zei de voormalig president Tobias de Lange destijds.

Toenmalig rector Huib Pols zei in een interview met EM toch dat hij ‘zich bedonderd voelde door het corps’. “Ik vind het zorgwekkende beelden. Het zijn meerdere getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag. Ik heb een ongelooflijke bloedhekel aan het feit dat als wij keer op keer zeggen dat fysiek contact niet kan, het toch gebeurt. We zeggen keer op keer: intimidatie mag niet. En het vindt toch plaats”, zei Pols in januari.

Pols eiste toen een minutieus verslag van alles wat er had plaatsgevonden, een reflectie daarop en maatregelen. De vereniging moest aantoonbaar ingrijpende veranderingen doorvoeren om zo het vertrouwen van de universiteit terug te winnen. Een belangrijk meetpunt was de introductieperiode van augustus, die moest voldoen aan de vlak daarvoor getekende gedragscode.

Cultuurverandering

De huidige rector Rutger Engels vindt dat RSC/RVSV op de goede weg is. “De vereniging heeft dialoogsessies voor bewustwording van de cultuurverandering georganiseerd en gaat daar de komende tijd mee door. De introductietijd van 2018 was ook anders ingericht dan de voorgaande jaren. De vereniging heeft ingezet op de kaders, expliciete gedragsregels en omgangsvormen. Ook is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld”, schrijft de universiteit.

Wel houdt de commissie Studentengezelligheidsverenigingen de vinger aan de pols. “Het is een proces van de lange adem.”Dat bevestigt RSC/RVSV-president Amber Schothorst. “Het is een bevestiging dat wij op de goede weg zijn, maar we weten dat we er nog niet zijn. We hebben onze KMT echt helemaal anders ingedeeld. Met de universiteit hebben we vorig collegejaar expliciete regels afgesproken. En we richten ons meer op humor, een jaarband creëren en kennismaken met de vereniging. We zien het effect. Zo’n grote omslag is niet in een keer klaar. We hebben tijd nodig om het te ontwikkelen, maar het is fijn om gesteund te worden door de universiteit.”

Tobias de Lange en Amber Schothorst op het terras van RSC/RVSV tijdens de entreeweek

Lees meer

‘RSC/RVSV is gematigder geworden’

Een fusie, incidenten tijdens de ontgroening, een verbroken relatie met de universiteit,…