inval rsc bij dsc met vuurwerk
De RSC’ers namen onder andere een knuppel mee en staken vuurwerk af.

Op video’s van de inval die rondgaan op sociale media is te zien hoe Rotterdamse corpsleden onder het geluid van rinkelend glas door DSC-sociëteit Phoenix trekken. Ze slaan dingen stuk en schreeuwen intimiderend tegen de aanwezige DSC’ers. Op dat moment zijn er in de sociëteit weinig mensen aanwezig.

“Een aantal leden en oud-leden zijn fysiek bestookt, maar hebben gelukkig geen blijvend, serieus, fysiek letsel. Eén van hen heeft aangifte gedaan van mishandeling”, verklaart DSC-voorzitter Olivier Abbenhuis. Hij geeft aan dat de schade nog niet volledig in kaart is gebracht, maar onder andere bestaat uit kapot servies, meubilair en een raam.

Abbenhuis: “We betreuren het ten zeerste dat zo’n grote groep het nodig en normaal acht om bij een andere studentenvereniging zulk gedrag te vertonen. Het gebrek aan interne correctie bij deze groep baart ons zorgen.”

Primitief gedrag

leden RSC vallen binnen bij DSC
Op sociale media gaan beelden rond van de inval van RSC-leden

“Een onacceptabele en beschamende actie”, vindt ook RSC/RVSV-voorzitter Friso van der Werf. Hij geeft aan flink te balen van dit incident en spant zich in om zaken recht te zetten. “We hebben het Delftsch Studenten Corps meteen onze excuses aangeboden en zijn inmiddels twee keer persoonlijk op bezoek geweest. Ook bij de politie Delft hebben wij onze spijt betuigd. Verder zullen we alle schade vergoeden.”

De betrokken RSC-leden – waaronder drie bestuurders – zijn geschorst tot onderzocht is wie wat heeft gedaan. Daarnaast hebben Van der Werf en zijn bestuursgenoten hun sociëteit een week gesloten om aan alle leden ‘duidelijk te maken dat dit primitief gedrag onwenselijk is’.

De 41 Rotterdamse corpsleden vielen binnen als ‘vergelding’, omdat eerstejaars DSC-leden enkele weken terug een stoel van het RSC-bestuur hadden gestolen. Een politiewoordvoerder geeft aan dat zij alle daders ter plaatse geïdentificeerd hebben. Er zijn tot dusver geen aanhoudingen verricht, aldus de politie.

Onderzoek

leden RSC worden door de politie gefouilleerd na de inval bij DSC
RSC-leden worden na de inval gefouilleerd door de politie

RSC/RVSV houdt nauw contact met de politie en de universiteit over de kwestie, verklaart voorzitter Van der Werf. Naast het politieonderzoek, onderzoekt RSC/RVSV de zaak zelf ook. Een onafhankelijke commissie van oud-leden moet boven tafel halen wie wat deed en bepalen welke straf de betrokken leden verdienen.

Van der Werf licht toe: “Van onze leden mag worden verwacht dat zij van tevoren nadenken over de gevolgen van hun gedrag. Zowel binnen als buiten onze vereniging. Daar zijn wij al enkele jaren mee bezig door middel van een cultuurverandering. Dat gaat niet vanzelf. Vooral ouderejaars – zeker leden van de Senaat – hebben een voorbeeldfunctie om de cultuur van onze vereniging te veranderen. Pure fysieke en verbale intimidatie horen hier niet bij. Dergelijk ongepast en primitief gedrag willen wij uitbannen van onze vereniging.”

Bij DSC is de rust inmiddels wedergekeerd, vertelt voorzitter Abbenhuis. Hij verwacht snel een update van de politie over het onderzoek. Ook gaat het inmiddels weer goed met alle betrokkenen. Wat er met de Rotterdamse invallers moet gebeuren? “Wij hebben vertrouwen dat het recht zijn beloop krijgt en dat het RSC/RVSV ons op de hoogte houdt van enige vorderingen.”

Lees 3 reacties