De ESL werkt al jaren met probleemgestuurd onderwijs, omdat de methode volgens de faculteit activerend is en aanzet tot zelf nadenken. Studenten pakken in het probleemgestuurd onderwijs een bepaalde casus aan onder begeleiding van een tutor. Maar er komen veranderingen aan in die onderwijsvorm. Het onderwijs wordt grootschaliger, met veertien (in plaats van tien) studenten per onderwijsgroep in het eerste en tweede jaar tot twintig studenten in het derde jaar.

De aanpassingen betreffen niet alleen de groepsgrootte, maar ook de inhoud van een aantal vakken. “Bij de bachelor Rechtsgeleerdheid hebben we bijvoorbeeld drie vakken samengesmolten: handelsrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Die worden vanaf nu één nieuw vak Recht & Bedrijf, waarbij studenten naar bedrijven toegaan en echte juridische problemen gaan oplossen”, vertelt onderwijsdecaan bacheloropleidingen Harriët Schelhaas.

PGO ESL

Lees meer

Groepen worden groter in probleemgestuurd onderwijs

De ESSB heeft plannen om werkgroepen te vergroten, de werkdruk voor docenten te verlagen…

Richting ‘gewone’ werkgroepen

In het tweede en derde studiejaar gaat de faculteit ‘losser’ om met probleemgestuurd onderwijs. Dat betekent dat studenten niet meer in kleinere groepen werken volgens het pgl-principe. “In het tweede jaar staat het toepassen van de theorie centraal. We laten studenten groeien naar ‘gewone’ werkgroepen”, licht Schelhaas toe. “Je begint dus kleinschalig met probleemgestuurd leren in het eerste jaar en stap voor stap ga je naar minder gestructureerd studeren.” Zo worden studenten goed voorbereid op de masteropleiding, voegt onderwijsdecaan masteropleidingen Maarten Verbrugh eraan toe. “Zelfstandig plannen en studeren hebben ze nodig tijdens de master. In het vak Onderzoekspracticum, bijvoorbeeld, wordt het slagingspercentage bepaald door opdrachten die studenten zelfstandig moeten maken.”

rechtbank meesterweek

Lees meer

Rechtenstudenten stappen naar Onderwijsinspectie met klachten over mastervak Strafrecht

Masterstudenten Strafrecht voelen ‘grote onvrede’ over de ‘willekeurige en…

Bezuiniging

Bezuinigingsmaatregelen, zowel op universitair als op facultair niveau, hebben zeker een rol gespeeld bij de aanpassing van het onderwijs, geven Schelhaas en Verbrugh toe. “Maar we waren al begonnen met het verbeteren van het probleemgestuurd leren, toen de bezuinigingsmatregelen kwamen”, zegt Schelhaas. Verbrugh vult aan: “We luisterden vooral naar de input van studenten. Die willen wat losser en zelfstandiger onderwijs volgen.”

Wel heeft de bezuiniging de ESL ertoe gezet om commerciëler te kijken naar de opleidingen. “We willen extra inkomsten genereren door bijvoorbeeld de instroom te verhogen bij de master”, vertelt Verbrugh. Tussen kwalitatief goed onderwijs aanbieden en financieel gedreven beslissingen kan een spanning zitten, erkent hij. “We hebben dit jaar een masteropleiding stopgezet doordat die te weinig studenten had en daarom niet rendeerde. Maar een aantal mooie vakken hebben wij verplaatst naar andere opleidingen waar veel meer studenten gebruik van kunnen maken.”

ESL – Erasmus School of Law

Lees meer

Masteropleiding Legal Theory stopgezet, studenten teleurgesteld

Door de lage instroom en het lage rendement verdwijnt de masteropleiding Legal Theory and…

Negatieve invloed

Doordat er grotere groepen zijn, heeft de faculteit in totaal zo’n twintig procent minder tutoren nodig. Of de grotere groepen een negatieve invloed zullen hebben op de onderwijskwaliteit? “Zeker niet”, zegt Schelhaas overtuigd. “De verandering vindt plaats volgens wetenschappelijke inzichten, waarbij het onderwijsconcept wordt veranderd en aangepast aan de huidige tijd, en de vergroting van de groepen vormt maar een onderdeel daarvan. We weten uit literatuur en uit onze ervaring dat je de kleinere groepen in het probleemgestuurd onderwijs op kan rekken tot bepaalde grootte. Het onderwijs dat we nu inrichten zit nog binnen die grens.”

special onderwijs2027 pgo

Lees meer

‘Pgo dreigt een leeg marketingverhaal te worden’

EM vroeg zes experts om een toekomstvoorspelling over het academisch onderwijs. Vandaag:…