Ginie Servant, docent op het Erasmus University College, maakt zich zorgen over de toekomst van pgo: “Sommige mensen denken dat de docent helemaal overbodig is.”

“We staan op het punt dat we fundamenteel moeten nadenken over welke kant we op willen met probleemgestuurd onderwijs (pgo)”, zegt Ginie Servant. Naast haar werk als docent, promoveerde ze eind vorig jaar op Een intellectuele geschiedenis van pgo. Het dreigt een leeg marketingverhaal te worden, dat alleen nog maar dient om studenten met een dikke portemonnee aan te trekken, stelt Servant. “Op sommige universiteiten in Azië is het zelfs al zover. Daar geven ze ruiterlijk toe dat het merk pgo een middel is om talent uit het buitenland aan te trekken en accreditaties rond te krijgen.”

Wordt nominaal nog normaler? Blaast probleemgestuurd onderwijs zichzelf op? En hoe worden studenten beter voorbereid op de veranderende arbeidsmarkt? Zes experts vertellen hoe het hoger onderwijs er de komende tien jaar uit gaat zien. Lees alle voorspellingen deze week op onze website of in EM #5.

Belangrijke onderwijskundige innovatie

Probleemgestuurd onderwijs is een van de belangrijkste onderwijskundige innovaties van na de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn er meer dan vijfhonderd hogeronderwijsinstellingen die ermee werken. Ook op de Erasmus Universiteit introduceerden sinds 2001 steeds meer opleidingen deze vorm van onderwijs, waarbij studenten in kleine groepen actief samenwerken en veel initiatief hebben. Het onderwijskundige principe is dat kennis niet kan worden overgedragen, maar beter actief kan worden verworven. Daardoor begrijpen studenten de stof beter en kunnen ze de opgedane kennis beter toepassen.

Misverstand dat pgo zonder docent kan

Voordelen genoeg, zou je zeggen. Toch is het gevaar volgens Servant dat pgo steeds verder uitgekleed wordt. Als financiële middelen schaars zijn, is het makkelijk bezuinigen door ieder jaar de groepen iets groter te maken. In Servants slechtste scenario hebben we in 2027 tutorgroepen van meer dan 30 studenten met een ouderejaarsstudent als docent. “Of erger nog: sommige mensen denken dat de docent helemaal overbodig is. Ik heb al voorbeelden gezien van groepen zonder docent.”

Zo ver is het gelukkig nog niet, denkt Servant, maar er moet wel iets veranderen. Ze pleit onder andere voor een herwaardering van het docentschap. “Het is een misverstand dat pgo zonder goede docent kan. Ons brein heeft hulp nodig om kennis te structureren. En voor goed onderwijs is een docent nodig die studenten uit hun comfortzone haalt. Dat kan niet als iemand een onzeker tijdelijk contract heeft of iedere week wordt afgerekend op het oordeel van studenten.”

Ginie Servant promoveerde in november 2016 op haar proefschrift Revolutions and Re-iterations, an intellectual history of problem-based learning. Dat proefschrift kun je hier vinden.