De masteropleiding Legal Theory and Socio-Legal Studies van de Erasmus School of Law (ESL) wordt vanaf het aankomende studiejaar stopgezet. Studenten zijn teleurgesteld omdat het besluit volgens hen alleen maar uit economische overwegingen werd genomen. “Het moet niet alleen maar om economische waarde gaan, maar ook om de bijdrage van de opleiding aan de academische wereld”, zegt student Marie-Alice Morel. “Onze opleiding is uniek, het is vrijwel de enige juridische opleiding die focust op de sociale en filosofische kanten van het vak.”

Winterse dag op de campus_Amber Leijen_vrije opdracht (28)

Lees meer

‘ESL verliest een opleiding die een baken had kunnen zijn voor rechtenstudenten’

De Erasmus School of Law heeft besloten de masteropleiding Legal Theory & Socio-legal…

Financiële uitdagingen

Het bestuur van de ESL kan zich de teleurstelling van de studenten goed voorstellen, reageert onderwijsdecaan masteropleidingen Maarten Verbrugh in een e-mail. “Door de zeer geringe instroom en het lage rendement over de afgelopen jaren, vooral ook gezien de financiële uitdagingen, zag het bestuur zich genoodzaakt om deze mastervariant niet meer aan te bieden”, licht Verbrugh toe. Bij Legal Theory is het aantal aanmeldingen ‘altijd laag geweest’. In haar vierjarige bestaan zijn er in totaal 35 studenten gestart en hebben er acht een diploma behaald.

De beslissing is ‘zeker niet over een nacht ijs gegaan’. Verbrugh: “Het ging om een voorgenomen besluit dat al vanaf het begin voorgelegd was aan zowel de Onderwijscommissie als de Faculteitsraad. Ze zijn betrokken in het proces en hebben er respectievelijk mee ingestemd.”

De faculteit benadrukt verder dat het stopzetten van deze mastervariant de huidige studenten niet zal benadelen. Er komt een overgangsregeling voor studenten die de master niet dit jaar afronden.

Nieuwe masteropleiding

Volgens Verbrugh verlicht het stopzetten van de opleiding de werkdruk van de docenten. “Enkele onderdelen van de master kunnen we in andere masteropleidingen inbrengen. Vervolgens geeft dat ruimte om nieuw masteronderwijs te ontwikkelen, dat aansluit bij het profiel van de faculteit maar zeker ook bij de gevarieerde interesses van toekomstige studenten.”

Studenten hebben hun bezwaren aan het bestuur kenbaar gemaakt. Lees hier de open brief van de studenten die nu de master Legal Theory doen.