Dit besluit heeft bij studenten in onze gemeenschap en bij studentenvertegenwoordigers in de Universiteitsraad sterke emoties en reacties opgeroepen. Deze emoties en reacties, in dit geval specifiek in verband met de invoering van de tweede camera, zijn bij verschillende gelegenheden door leden van de Universiteitsraad overgebracht aan het College van Bestuur.

We begrijpen de frustraties die onder veel studenten leven. Surveillance leidt in deze moeilijke tijden tijdens tentamenperioden tot nog meer stress bij studenten en kan voelen als een inbreuk op de privacy. Stress over een slechte verbinding, onzekerheid over de validiteit van tentamens en onrust over de privacy gaan sterk ten koste van het welzijn van studenten. De toevoeging van een tweede camera kan deze gevoelens versterken. Wij zien ook dat de validiteit van tentamens niet alleen voor de universiteit als geheel van belang is maar ook voor onszelf.

Naar onze mening worden de argumenten bij het gebruik van een tweede camera niet goed afgewogen en wordt onvoldoende rekening gehouden met het welzijn van de studenten. We hebben onze bezorgdheid voorgelegd aan het College van Bestuur en gevraagd om meer informatie over de situatie en het besluitvormingsproces kunnen verstrekken en we zullen samen met de Faculteitsraden een duidelijk standpunt namens de studenten formuleren. We vragen de universiteit zich te buigen over de diverse alternatieven voor surveillance en de invoering van een tweede camera terug te draaien.

We strijden ervoor jullie stem te laten horen. Omdat we er bij discussies als deze alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat studenten gehoord worden, vragen we je om je zorgen met ons te blijven delen. Nu is het moment om met betere alternatieven te komen en de juiste stappen te zetten voor het afnemen van tentamens in tijden van Covid.

Namens de studentleden van de Universiteitsraad,

Wouter van Dam, Bram Heesen, Philip van Moll, Afrodita Dobreva, Luca Kriese, Armand Gozé, Jasper Klasen, Olaf Hornes, Younes Assou, Diederik Mosch, Joep Schoenmakers en Dian van Toor

proctoring thuistentamen – Pauline Wiersema

Lees meer

Honderden EUR-studenten spreken zich uit tegen tweede camera bij proctoring

Zowel de Universiteitsraad als 786 individuele EUR-studenten zetten grote vraagtekens bij…