De ruim tweeduizend wetenschappelijke tijdschriften van Elsevier ontvingen dit jaar in de maanden februari tot en met mei 58 procent meer artikelen dan in diezelfde periode in 2018 en 2019. Voor een vakgebied als gezondheid en geneeskunde ging het zelfs om een toename van 92 procent.

Vrouwen schreven minder artikelen dan mannen, die significant meer artikelen inleverden. Dat geldt voor de wetenschapsgebieden gezondheid & geneeskunde, natuur & techniek en voor sociale wetenschappen & economie.

Maar ook binnen de groep vrouwen waren er verschillen: ervaren wetenschappers hadden meer last van de lockdown dan promovendi en beginnende wetenschappers. Deze jonge onderzoekers hebben vaak minder of geen kinderen en zorgtaken.

Ongelijkheid

Volgens de auteurs van het onderzoek van Elsevier dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verder toe te nemen. Want de hoeveelheid publicaties en citaties is nog altijd zeer bepalend voor de loopbaan van wetenschappers.

De auteurs roepen onderzoeksfinanciers en sollicitatiecommissies voor nu op om de aantallen publicaties die tijdens de pandemie zijn gedaan minder zwaar te laten meewegen. Die gedachte past bij de beweging die wetenschappers op een andere manier wil ‘erkennen en waarderen’.