Dat is zorgelijk, schrijft Van Engelshoven in antwoord op Kamervragen, maar ze ziet geen aanleiding voor nader onderzoek. Ze vindt dat iedere wetenschapper gelijke kansen moet krijgen en daar moeten universiteiten zelf op toezien. Als instellingen de onbewuste vooroordelen herkennen die tot de genoemde verschillen leiden, kunnen ze de wetenschappers objectiever gaan waarderen en belonen.

Universiteiten en onderzoeksfinancier NWO denken momenteel hard na over nieuwe manieren van belonen. Wetenschappers worden nu te veel beoordeeld op het aantal publicaties, de hoogte van de impactfactor en het aantal binnengehaalde beurzen. Een nieuwe manier van belonen biedt ook perspectieven om de (verborgen) verschillen in de invulling en omstandigheden van werk en arbeidsvoorwaarden te veranderen, aldus Van Engelshoven.