Het is alsof het getal 99 centraal staat tijdens een bijeenkomst voor Internationale Vrouwendag in het Novotel donderdagmiddag. Semiha Denktaş begint daar haar toespraak met het Global Gender Gap-rapport waarin een voorspelling staat dat de genderkloof pas over 99 jaar kan worden gedicht. “Aan de andere kant ben ik trots om te mogen vertellen dat we met 99 vrouwelijke talenten gaan beginnen aan 25/25. Ook al hebben we, bij wijze van spreken, 99 problemen, vrouwelijke talenten zijn er zeker niet één van.” Een applaus van de aanwezigen volgt.

Vrouwelijke hoogleraren

Denktaş lanceerde de 25/25-beleidsmaatregel, zoals het officieel heet, eind vorig jaar bij de conferentie Advancing Social Equity in Academia. Daarmee hoopt de universiteit te bewerkstelligen dat 25 procent van de hoogleraren vrouw is in 2025. Van de 101 aanmeldingen beginnen 99 vrouwelijke wetenschappers aan het programma.

De maatregel is bedoeld voor universitair docenten die binnen twee of drie jaar universitair hoofddocent willen worden en voor universitair hoofddocenten die binnen een of twee jaar hoogleraar willen worden.

kasteel diversiteit interview semiha denktas – Elzeline Kooy

Lees meer

‘Ik merk dat ik een rolmodel ben voor anderen. Dat heb ik zelf gemist als jonge onderzoeker’

Het Diversity & Inclusion office presenteert donderdag nieuw beleid om de universiteit…

Onderdeel van het programma zijn mentoring door senior-wetenschappers, workshops, hulp bij het ontwikkelen van het portfolio en onafhankelijk en vertrouwelijk advies van een commissie met hoogleraren. Afhankelijk van dat advies kunnen geschikte deelnemers ook een beroep doen op een budget tot 10.000 euro per persoon om de hiaten in hun portfolio te dichten.

De deelnemers komen van alle EUR-faculteiten, behalve het Erasmus MC, en konden worden voorgedragen of zichzelf aanmelden. De kick-off van het programma is op donderdag 19 maart.