De Occupy-protesten van vorig jaar, waarbij het College van Bestuur onder druk van activisten de klimaatnoodtoestand uitriep, vormden de aanleiding voor het organiseren van de duurzaamheidsdialogen. De vraag die hierbij centraal staat is hoe de universiteit een positieve impact op het klimaat en het milieu kan hebben. In totaal werden er twaalf bijeenkomsten gehouden: voor elke faculteit één en drie algemene. Studenten en medewerkers, of ze nou expert waren of niet, konden hierin meepraten. “We wilden niet dat het duurzaamheidsbeleid van bovenaf werd opgelegd”, legt Bauer uit.

Kerstpakket

Sinds de eerste editie op 2 oktober bij de Erasmus School of Law verzamelden de organisatoren allerlei ideeën, van langetermijnvisies over onderwijs en onderzoek tot hele concrete ideeën zoals het afschaffen van printpapier of het kerstpakket.

Alle concrete voorstellen worden voorgelegd aan het College van Bestuur of, bij ideeën op facultair niveau, aan de decanen, die volgens Bauer hebben toegezegd de ideeën toe te passen, óf anders uit te leggen waarom ze dat (nog) niet willen of kunnen doen. Ook worden de voorstellen meegenomen in de nieuwe duurzaamheidsstrategie, die naar verwachting eind dit jaar gepresenteerd zal worden. Een compleet overzicht van alle ideeën zal daarnaast worden gepubliceerd in een groot document (een deel is al te lezen op MyEUR).

Nu al succes

De grootste slag is echter al geslagen met iets waar Hunter en Bauer van tevoren niet aan gedacht hadden, die is namelijk op het gebied van onderlinge communicatie. Bauer: “Mensen van verschillende faculteiten hebben elkaar leren kennen door de bijeenkomsten Dat heeft nu al een positief effect.” Bij haar op de faculteit is er bijvoorbeeld nu al veel meer overzicht van duurzaamheidsonderwerpen in het onderwijs en op welke manieren onderzoekers op dit gebied kunnen samenwerken met andere faculteiten.

Fossiele industrie

Heet hangijzer in de duurzaamheidsdialogen is de samenwerking met de fossiele industrie. OccupyEUR eiste vorig jaar dat de banden tussen de universiteit en de fossiele industrie volledig doorgesneden worden. Daar wilde het CvB toen niet aan. Tijdens een dialoog over dit onderwerp waren de meningen in de zaal verdeeld: een kleine meerderheid van de zaal was vóór samenwerking, zolang dat onder strikte voorwaarden plaatsvindt. Een minderheid was helemaal tegen.

Nu is het aan de universiteit om hier beleid op te maken. Volgens Bauer en Hunter neigt het eerste beleidsvoorstel naar samenwerking met de fossiele industrie onder heel strikte voorwaarden. Helemaal doorsnijden lijkt niet aan de orde. “We nemen daarbij het Parijsakkoord (dat bepaalt dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn, red.) als uitgangspunt. Er zal geen ruimte zijn voor greenwashing. Het is heel belangrijk om alle loopholes te sluiten”, verzekert Bauer. De tijd zal uitwijzen of ook de Occupy-demonstranten hier tevreden mee zijn.

‘Ook mensen die er minder mee bezig zijn’

Overigens zijn de organisatoren van de dialogen altijd in contact gebleven met de Occupy-mensen, zegt Bauer. “Ze hebben niet echt een vertegenwoordiger om mee te praten, maar we hebben altijd geprobeerd om mensen uit de beweging te betrekken bij de dialogen. We wilden vanaf het begin alle perspectieven horen, en daar horen zij zeker ook bij. Daarnaast zijn ook de ideeën van mensen die minder met het onderwerp bezig zijn belangrijk. Het is redelijk gelukt om iedereen te betrekken, vindt het duo, al hadden er volgens Hunter wel meer studenten bij kunnen zijn. “Gelukkig waren er wel honderden studenten betrokken achter de schermen, bijvoorbeeld via de Hub of online enquêtes.”

Duurzaamheidsdialoog_fossiele industrie_Feba Sukmana

Lees meer

Duurzaamheidsdialoog over fossiele industrie: meeste aanwezigen vóór samenwerking

De tweede duurzaamheidsdialoog trok maandag zo’n zestig belangstellenden. In het…