In een aan EM verstuurd persbericht in reactie op de bezetting van het Sandersgebouw schreef het College van Bestuur vorige week dat zowel de EUR als het Trustfonds niet meer in fossiel belegde. “Wat vaststaat, is dat de Erasmus Universiteit Rotterdam niet belegt in de fossiele industrie, ook niet via het Trustfonds”, stond er in het bericht.

Niet lang daarna kreeg EM een nieuwe versie van het persbericht toegestuurd, waarin het Trustfonds niet meer genoemd werd. De officiële reden die voor die correctie gegeven werd, was dat het Trustfonds, een aparte stichting, liever op eigen titel persberichten verstuurde en niet genoemd wilde worden in het bericht van de EUR.

Feitelijk onjuist

Nu blijkt dat er nog een reden was om die zin te verwijderen: hij was feitelijk onjuist. Uit navraag blijkt dat het Trustfonds nog wel degelijk belegt in fossiel. Volgens directeur Margot Bleeker belegt het fonds in indexfondsen, aandelenmandjes die een bepaalde index volgen, met een ‘ESG-markering’. ESG staat voor Environmental, Social and corporate Governance en is dus een maatstaf voor duurzaam beleggen. Bleeker: “De indexfondsen waar wij in investeren sluiten een aantal fossiele bedrijven uit. Maar dat betekent niet dat deze indexfondsen volledig fossielvrij zijn.”

Bepaalde fossiele industrieën zijn wel expliciet uitgesloten van de beleggingsportefeuille, zoals thermische steenkool, schalie, teerzanden en Arctische olie en gas.

Geen aanleiding tot aanpassing

De directeur van het fonds verwacht niet dat er in de nabije toekomst snel verandering op zal treden in het huidige beleggingsbeleid van het Trustfonds. “Het Erasmus Trustfonds hecht aan een duurzaam vermogensbeheer. Bij de periodieke evaluatie van het beleggingsbeleid wordt dit dan ook meegenomen in de overwegingen. Op dit moment is er geen aanleiding om het beleggingsbeleid aan te passen.”

Occupy EUR – bezetting – demonstratie – klimaat – protest – Sanders – EM – Wouter Sterrenburg (8 of 10)

Lees meer

Eerste bijeenkomst na Sandersbezetting: ‘Meer emotie en humor, minder Shell’

Donderdag vond een rondetafelgesprek plaats naar aanleiding van de bezetting van het…

Lees één reactie