Vrouwelijke studenten zijn harder getroffen dan hun mannelijke tegenhangers. Zij hebben een lager zelfvertrouwen, een hoger stressniveau, en kampen met meer burn-outverschijnselen, angstgevoelens en depressieve klachten.

Een opvallend resultaat is dat Nederlandse studenten eenzamer zijn dan internationale studenten. Dit heeft volgens academic leader studentenwelzijnprogramma Marilisa Boffo waarschijnlijk te maken met het sociale contact dat tijdens corona is weggevallen voor Nederlandse studenten. “Veel Nederlandse studenten gingen tijdens de lockdown bij hun ouders wonen. Hierdoor werd het contact met studie- of leeftijdsgenoten aanzienlijk minder. Bij internationals is hun woonsituatie vaak andersom. Zij wonen meestal in studentenhuizen waar ze tijdens de lockdown ook contact konden hebben met medestudenten of huisgenoten”, licht ze eraan toe. “Let wel op, in het afgelopen studiejaar zijn veel internationals niet naar Rotterdam gekomen voor hun studie, dus we weten ook niet hoe hun sociale en leefsituatie in hun thuisland was.”

Bachelorstudent ongelukkiger

Volgens de resultaten uit de enquête voelen masterstudenten zich eenzamer dan bachelorstudenten. Toch scoren bachelorstudenten over het algemeen lager op het welzijnsniveau. Zij zijn ongelukkiger, hebben minder zelfvertrouwen en meer depressieve klachten.

Bijna 70 procent van de respondenten geeft aan een hoger dan normaal stressniveau te hebben. Vooral hun studie (door meer dan tweederde van de respondenten genoemd) is de bron van stress. Studenten vinden het lastig om gemotiveerd te blijven en te concentreren. Ze maken zich daarnaast zorgen dat hun studie wordt vertraagd door de pandemie (iets meer dan de helft van de studenten kampt met deze zorgen).

Vooral studenten van de Erasmus School of History, Culture and Communication, de Erasmus School of Social and Behavioural Science en het Erasmus University College scoren laag op het welzijnsniveau, terwijl het Erasmus Medical Centrum het hoogst scoort.

rutger engels_ronald (2)

Lees meer

Rector Rutger Engels: ‘Omgaan met stress kun je leren’

De universiteit heeft een zorgplicht voor haar studenten, vindt rector magnificus Rutger…

Verwachtingen aan de EUR

Driekwart van de studenten geeft aan dat ze tijdens de tweede lockdown weinig sociale contacten hadden en het moeilijk vonden om thuis te studeren. Studenten hopen dat de EUR meer studieplekken opent. Ze willen snel terug naar de campus, ook al vindt zes van de tien studenten het hybride onderwijs een prettig idee.

Deze Student Wellbeing Monitor is deel van het studentenwelzijnprogramma van de universiteit. De EUR is van plan de enquête in de komende vier jaar regelmatig te herhalen om een goed beeld te krijgen van de welzijn en de mentale gezonheid van haar studenten.

Werkdrukmonster depressie burnout burn-out studentenwelzijn

Onderdeel van de Special

Broedplaats voor burn-outs

Ondanks allerlei maatregelen, lijken problemen met mentale gezondheid alleen maar toe te…