Het ISO wilde weten wat de effecten zijn van het leenstelsel op het studentenwelzijn. Het liet onderzoeksbureau Motivaction 563 studenten van hogescholen en universiteiten enquêteren. De helft van hen heeft een lening bij DUO van gemiddeld 450 euro per maand.

Hoge lat

De meerderheid van de studenten voelt,volgens de steekproef, meer druk of heeft vaker klachten dan niet-leners. De leners zeggen extreem vermoeid en emotioneel uitgeput te zijn. Ook maakt een vijfde zich zorgen over het krijgen van een burn-out. Deze studenten hebben het gevoel dat ze snel moeten afstuderen vanwege de hoge kosten, meer dan niet-leners. Door de prestatiedruk die de lening met zich meebrengt, zeggen de studenten meer last te hebben van psychische klachten zoals vermoeidheid, stress en depressie.

“Ik zie vaak af van nevenactiviteiten omdat ik mij zorgen maak over het oplopen van studievertraging en daarmee een hoge studieschuld”, is een van de stellingen die studenten voorgelegd krijgen. De helft van de leners herkent zich hierin.

Opgewekt

Toch is de hele groep geënquêteerde studenten over het algemeen tevreden. Zij geven hun leven gemiddeld een 7,3. De meesten zeggen op wekelijkse basis vooral opgewekt (79 procent) en ontspannen (77 procent) te zijn. Ook zegt een meerderheid dat het goed is dat de mogelijkheid van lenen bestaat. Zonder het leenstelsel kunnen sommigen namelijk helemaal niet studeren.

De steekproef is volgens het ISO het eerste landelijke onderzoek naar de relatie tussen studentenwelzijn en het leenstelsel. Er is al langer aandacht voor de vraag of lenen leidt tot psychische klachten bij studenten. ISO-voorzitter Tom van den Brink concludeert: “Lenen raakt studenten ook emotioneel. Dat is met dit onderzoek een feit geworden. De bal ligt nu bij de minister om te erkennen dat lenen, naast vele andere factoren meespeelt bij de ervaren prestatiedruk en psychische klachten bij studenten.”

Minister Van Engelshoven betwijfelt of het leenstelsel invloed heeft op het welzijn van studenten. Zij heeft het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar stress bij studenten. Dit voorjaar worden de resultaten verwacht.