In 2019 stopte de Rotterdam School of Management (RSM) met de deeltijdmaster Bedrijfskunde, omdat uit een rapport van de Onderwijsinspectie bleek dat de opleiding niet voldoet aan de voorwaarden voor een door de overheid bekostigde opleiding. De studenten betaalden in twee jaar tijd zo’n 28.000 euro meer dan het wettelijk tarief (circa 4000 euro).

Dankzij het rapport kreeg een deel van de studenten van de opleiding hun collegegeld (voor een deel) terug. De RSM bleef het overigens altijd oneens met het oordeel van de Inspectie, maar zei het collegegeld terug te geven ‘uit coulance’. Studenten van de lichtingen vóór 2016 werden echter uitgesloten van de teruggaveregeling, omdat hun bezwaar volgens de universiteit verjaard zou zijn.

Daarop brachten 146 studenten hun zaak tegen de universiteit voor de rechter. Die stonden donderdag gezamenlijk voor de civiele rechter. Vanwege de coronamaatregelen zaten de meeste alumni niet op de publieke tribune, maar konden ze meeluisteren via Skype.

‘Geen kosteloos alternatief’

Volgens een van de advocaten, die namens de oud-studenten het woord voerde, heeft de universiteit ‘zijn cliënten in de kou laten staan’. “Ondanks het Inspectierapport uit 2019, en ondanks dat de minister van Onderwijs de EUR heeft opgeroepen om de kosten van de oud-studenten te vergoeden.” De advocaat betoogde dat het hogere collegegeld, onder andere voor een onderzoeksreis naar São Paulo, luxe snacks en meer flexibiliteit, niet toegestaan was, omdat er ‘geen kosteloos alternatief werd aangeboden’ door de opleiding. “Dat concludeerde de Inspectie ook, en die heeft de universiteit vervolgens opgeroepen om de studenten te vergoeden. Dat heeft de EUR in de wind geslagen.”

Een van de andere advocaten betoogde dat de EUR de opleiding als niet-bekostigd presenteerde. “Er werd in de promotie regelmatig een vergelijking gemaakt met de opleiding van Nyenrode. Dat is een niet-bekostigde opleiding.” Daar voegde hij aan toe dat het verwarrend is dat de publieke en de private tak van de faculteit dezelfde naam dragen (RSM en RSM BV).Daarnaast betwiste hij dat de voltijd Bedrijfskundemaster, waar dus wel het lage collegegeldtarief voor gold, een goed alternatief was voor zijn cliënten:  “Deze is niet geschikt, want dat betreft geen avondopleiding die mijn cliënten naast hun baan kunnen volgen.”

Business-class

De advocaat van de Erasmus Universiteit verdedigde het standpunt om deze studenten geen teruggave te geven met het argument dat de master ‘een zeer complete studie-ervaring bood, die alleen te vergelijken is met gerenommeerde business schools.’ “Het is aanmerkelijk luxer dan je op basis van het wettelijk collegegeld kunt verwachten”, zei de advocaat. Hij vergeleek het verschil tussen een normale opleiding en de deeltijdmaster als die tussen een ‘bus en een taxi’. “Het diploma en de eindtermen zijn hetzelfde, de reiservaring is heel verschillend: qua route, service en flexibiliteit.” Later bleef hij qua metaforen in de transportsector toen hij de opleiding vergeleek met een ‘businessclass’-ervaring: “Een reis van acht dagen naar São Paulo, snacks tijdens colleges, de mate van flexibiliteit.”

Behoorlijke verontwaardiging

Onder de luisterende oud-studenten wekten vooral de opmerkingen over de geboden luxe enige irritatie. Een van de advocaten had via WhatsApp nauw contact met hen en merkte tijdens de zitting op dat er ‘behoorlijke verontwaardiging was’. “U noemt het business-class. Maar daar valt wel wat op af te dingen. Hoe kan het anders dat er nu nog een vergelijkbare opleiding wordt verzorgd tegen wettelijk collegegeld, met grotendeels dezelfde docenten en hetzelfde curriculum? En als er bij de colleges Nespresso-cupjes stonden, dan werden die weggehaald want die waren niet voor mijn cliënten. En dan kwam er een kan koffie. Noemt u dat business-class?” Dat er wat wrevel was onder studenten bleek wel toen het betoog van de EUR-advocaat luidruchtig werd onderbroken door een toehoorder: “Je lult uit je nek man!” klonk het via Skype. De opmerking was in de zaal waarschijnlijk niet te horen.

De uitspraak van de civiele rechter volgt over ongeveer zes weken.

Lees 2 reacties