Studenten van de tweejarige deeltijdmaster Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management (RSM) betaalden 17.000 euro collegegeld per jaar. Het wettelijk collegegeld dat door de overheid bekostigde opleidingen mogen vragen is momenteel 2.060 euro. Deze studenten mogen 50 procent van het betaalde collegegeld terugvragen.

Ook voor de master Finance & Investments Advanced betaalden studenten te veel: 8.000 euro bovenop het wettelijk collegegeld. Eind maart concludeerde de Onderwijsinspectie dat dit in strijd was met de wet. De extra bijdrage die studenten bij beide masters moesten betalen zijn in strijd met de wet- en regelgeving, schreef de Onderwijsinspectie in het rapport. “De inschrijving voor een opleiding mag niet afhankelijk gesteld worden van een
andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld. Kosten die voortvloeien uit de
wettelijke verplichtingen die instellingen op grond van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) hebben, zoals het verzorgen van
het onderwijs, mogen niet worden doorberekend aan studenten.”De financestudenten mogen 25 procent terugvragen.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven kan naar eigen zeggen RSM niet dwingen een compensatieregeling te treffen. RSM is het niet eens met de onderwijsinspectie en de minister. De faculteit vindt dan ook niet dat de universiteit ‘in strijd met de wet heeft gehandeld’. Maar niemand is gebaat bij ‘tijdrovende juridische procedures’, stelt RSM. Ook wil de faculteit voorkomen dat ‘voortdurende onrust’ de goede naam van de opleiding schaadt. Daarom wordt de studenten tegemoet gekomen met een coulancevergoeding.

De regeling

Studenten en alumni moeten de teruggaaf wel zelf aanvragen. Ze hebben tot 1 januari 2020 om dit te doen. Voor de master Bedrijfskunde geldt de regeling voor de lichtingen 2016-2018, 2017-2019 en 2018-2020. (Oud) studenten zijn bij aanvang van deze studie een overeenkomst aangegaan die volgens RSM na drie jaar is verjaard. “Dit betekent dat alle vorderingen tot terugbetaling van (oud) studenten die de opleiding vóór het studiejaar 2016/2017 zijn aangevangen, los van het feit dat RSM ook op juridisch-inhoudelijke gronden het oordeel van de Inspectie en de minister niet deelt, hoe dan ook zijn verjaard”, aldus de faculteit in de uitleg over de coulanceregeling.

Van de masterstudie Finance & Investments Advanced mogen alle lichtingen de aanvraag indienen. Deze jongere studie heeft drie lichtingen gedraaid. RSM maakte eerder dit jaar al bekend te stoppen met deze master.

Alle studenten en alumni die aanspraak mogen doen op de regeling hebben vrijdagmiddag een mail hierover ontvangen. Mocht een werkgever een deel van het collegegeld betaald hebben, dan kan de (oud) student de aanvraag samen met de werkgever indienen.