De Rotterdam School of Management (RSM) bood jarenlang een twee jaar durende ‘luxe’ deeltijdmaster aan, waarbij het collegegeld zo’n 17.000 euro per jaar bedroeg. De inspectie oordeelde later dat voor deze opleiding slechts het wettelijk collegegeld gevraagd mocht worden, omdat de RSM rijksbekostiging kreeg voor deze opleiding. Het wettelijk collegegeld is circa 2000 euro, waardoor de EUR, naar het oordeel van de Inspectie, dus zo’n 30.000 euro teveel collegegeld inde in twee jaar.

Op navraag van advocaten gaf de faculteit aan dat het collegegeld hoger was vanwege het duurdere studiemateriaal, een tiendaags verblijf in het buitenland, luxere en modernere collegezalen, koffie, thee en frisdrank tijdens de colleges, een kerstborrel, een afsluitend adviesgesprek en een waardevol alumninetwerk. De deeltijdopleiding richtte zich voornamelijk op mensen die naast hun studie ook al werkten in hun vakgebied en dus meer ervaring meebrachten dan de gemiddelde student.

Buiten de boot

Hoewel de RSM het altijd oneens bleef met het oordeel van de inspectie, tuigde het toch een compensatieregeling op voor studenten die de laatste drie jaren de master volgden. De faculteit heeft die studenten, naar eigen zeggen ‘uit coulance’, de helft van het teveel betaalde bedrag teruggegeven. Deze ‘coulance’ kost de universiteit 3,7 miljoen euro.

Studenten die de master eerder deden vielen volledig buiten de regeling.146 van hen hebben om die reden in totaal vier rechtszaken aangespannen tegen de universiteit. De zaken dienen tegelijkertijd op 8 april. Mocht de universiteit ongelijk krijgen, dan zou dat een strop van maximaal 140 maal 30.000 euro kunnen betekenen, wat neerkomt op ruim 4 miljoen euro. Samen met de al uitbetaalde 3,7 miljoen komt daarmee de potentiële schade op ruim 8 miljoen.

Geen rekening met verdere tegenvallers

Van die 3,7 miljoen euro is 2,9 miljoen terugbetaald door de faculteit en 800.000 euro door de universiteit. RSM zegt geen rekening meer te houden met verdere tegenvallers. Of de rekening van een eventueel verloren rechtszaak dan dus bij de centrale universiteit terechtkomt, is onduidelijk.

De universiteit wil geen commentaar geven op de regeling of de rechtszaken, laat een woordvoerder weten. “Over de lopende gerechtelijke procedures en eventueel getroffen regelingen en de inhoud daarvan wordt verder geen informatie verstrekt.”

111212EF_MG_1541

Lees meer

Deeltijdstudenten Bedrijfskunde halen schouders op over 34.000 euro collegegeld

De onderwijsinspectie doet onderzoek naar het collegegeld van de deeltijdmaster…

Lees één reactie