Coördinator wetenschappelijke integriteit Stijn Reijnders van de ESHCC was een de medewerkers wiens e-mail is onderzocht. “Ik vind het een goede zaak dat het CvB zijn verontschuldigingen heeft aangeboden aan alle betrokkenen en dat zij erkent dat het Hoffman-onderzoek eufemistisch gezegd ‘niet de beste keuze’ was.”

Onrust

Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in de NRC waarin voormalig ESHCC-decaan Dymph van den Boom beschuldigd werd van plagiaat. Het College van Bestuur (CvB) had vermoedens dat medewerkers van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) de bron waren van die beschuldigingen. Om de bron van de NRC-journalist te achterhalen werd Hoffmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld. De mailboxen van 22 medewerkers werd onderzocht, zonder dat er iets gevonden werd.

Het leverde het CvB een storm van kritiek op. Ze wilden, naar eigen zeggen, in het belang van de universiteit handelen en juist een veilig werkklimaat creëren om te voorkomen dat medewerkers door trail by media veroordeeld zouden worden. De voortdurende onrust zorgt er volgens het college voor dat de zaak niet afgesloten kon worden. CvB benadrukt echter wel dat het op moment van besluit vond dat Hoffmann-onderzoek een legitieme keuze was. Met de kennis van nu denkt het college daar anders over.

onderzoek loep computer detective hoffmann emailgate -unsplash

Onderdeel van de Special

Plagiaataffaire en rechercheonderzoek bij de ESHCC

De fusieplannen tussen de ESHCC en de ESSB waren al omstreden. Maar kort nadat…

“De Universiteitsraad legde tijdens de laatste vergadering een forse cri de coeur op tafel: alsjeblieft CvB, kijk er nog eens naar want we willen hier op een goede manier een einde aan maken”, zegt interim-collegevoorzitter Hans Smits. “Niemand was gelukkig met deze situatie. Dat gaat de sfeer ook negatief beïnvloeden. Toen hebben we als CvB besloten om onze excuses aan te bieden.” Smits beschouwt de zaak hiermee als afgesloten. In een brief aan de Universiteitsraad benadrukt hij dat eerder genomen maatregelen doorgevoerd worden, zoals het ict-regelement tegen het licht houden, debatten over sociale veiligheid organiseren en een onafhankelijke commissie instellen om vergelijkbare onderzoeken vooraf te toetsen.

Stap in de goede richting

De Universiteitsraad drong de laatste maanden regelmatig aan op een verontschuldiging. “Centraal in de raad stond en staat de impact van het onderzoek op de EUR-gemeenschap als geheel”, reageert voorzitter Hans van den Berg. “Tijdens het laatste overleg werd echter duidelijk dat er nog geen afsluiting was, iets dat cruciaal is om samen verder te gaan.” De raad zegt de verontschuldiging te waarderen en noemt het een ‘stap in de goede richting om wederzijds vertrouwen binnen de gemeenschap te herstellen’.

Ook de faculteitsraad van ESHCC is blij met een excuses ‘na maanden van onzekerheid’, laat voorzitter Ana Uribe Sandoval weten. “We hadden er echter graag een gezien die minder gebonden was aan overwegingen, zodat het meer oprecht overkomt. Ik hoop dat we ons nooit meer in een situatie als deze zullen bevinden en dat dit precedent de universiteitsgemeenschap zal helpen nog verder te streven naar duidelijkere regelgeving en beter bestuur. Tot slot is het heel goed om te zien dat de medezeggenschap bevredigende reacties van het bestuur kan krijgen en dat er ruimte is voor dialoog.”