Studenten van de tweejarige deeltijdmaster bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management (RSM) betalen 17.000 euro collegegeld per jaar. Dat is veel meer dan het wettelijk collegegeld van 2.060 euro dat door de overheid bekostigde opleidingen mogen vragen. Ook voor de master Finance & Investment Advanced betaalden studenten te veel: 8.000 euro bovenop het wettelijk collegegeld.

vlag-RSM

Lees meer over het Inspectierapport

Dure RSM-masters in strijd met de wet

Studenten hebben jarenlang een te hoog collegegeld betaald voor twee masters van de RSM.…

Minister wil compensatie

De Onderwijsinspectie publiceerde vrijdag een rapport waarin onder andere wordt geconcludeerd dat de universiteit zich met de verhoogde collegegeldtarieven niet hield aan de wet. Van Engelshoven vindt dat de studenten moeten worden gecompenseerd.

“Ik roep de EUR op haar verantwoordelijkheid te nemen en een compensatieregeling te treffen voor de huidige en eerdere studenten aan wie hogere bedragen in rekening zijn gebracht dan wettelijk is toegestaan”, schrijft Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. “Ik kan dat niet afdwingen, maar roep de EUR op proactief te handelen en niet te wachten tot een (oud-) student om compensatie vraagt of dit via een rechter afdwingt.”

Nog geen compensatieregeling

Of er een compensatieregeling komt, is nog niet bekend. “Daar kan ik nu nog geen uitspraken over doen”, laat RSM-woordvoerder Marianne Schouten weten. “We hopen daar over een week of drie meer duidelijkheid over te kunnen geven.”

Ondertussen heeft de RSM een informatiepunt geopend, waar alumni, huidige en toekomstige studenten terecht kunnen met vragen over de drie masters uit het rapport van de Onderwijsinspectie. Dat informatiepunt is telefonisch (0104081010) of per mail (rsminform@rsm.nl) te bereiken.

Massacollege-IBA-2018-3

Lees meer

RSM past masters aan na kritisch inspectierapport

De Onderwijsinspectie concludeerde dat studenten jarenlang een te hoog collegegeld hebben…