Voor de master Finance & Investment Advanced en de tweejarige deeltijdmaster Bedrijfskunde hebben studenten te veel collegegeld betaald. Voor de eerste rekende de RSM 8.000 euro extra bovenop het wettelijk collegegeld van 2.060 euro en bij de tweede betaalden studenten 17.000 euro per jaar. De extra bijdrage die studenten bij beide masters moesten betalen zijn in strijd met de wet- en regelgeving, schrijft de Onderwijsinspectie in een rapport. De master Finance & Investment Advanced bestaat vanaf komend collegejaar niet meer. De RSM besloot de opleiding niet meer aan te bieden, vooruitlopend op het rapport van de Onderwijsinspectie.

Te hoge studielast

Bovendien kenden twee masters een hogere studielast dan toegestaan. Voor de Master in Management en Finance & Investment Advanced moesten studenten 90 studiepunten halen, terwijl beide masters voor 60 studiepunten geregistreerd zijn. Ook dat is volgens de Onderwijsinspectie in strijd met de wet.

De inspectie concludeert eveneens dat de informatievoorziening vanuit de EUR en de RSM over deze drie masteropleidingen niet op orde is, ondanks dat de websites zijn aangepast vanwege het lopende inspectieonderzoek. “De verschillende opleidingsmogelijkheden en de kosten komen voor aankomende studenten nog niet duidelijk genoeg uit het gepresenteerde aanbod naar voren.” Daarnaast is er onvoldoende transparantie over de kosten.

Snel aanpassen

Voor de deeltijdmaster Bedrijfskunde stelt de RSM als toelatingseis dat studenten minstens drie jaar relevante werkervaring hebben. Daar heeft de inspectie geen problemen mee. Daarnaast is de bekostiging die de universiteit heeft ontvangen voor de masteropleidingen terecht.

De Onderwijsinspectie heeft de universiteit opgedragen om zo snel mogelijk te zorgen dat de drie opleidingen voldoen aan de wet- en regelgeving, nog voordat de inschrijvingstermijn voor komend collegejaar sluit.

Jubileumquiz-foto-RSM

Lees meer

Minister: Erasmus Universiteit moet studenten compenseren voor torenhoog collegegeld

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft jarenlang een veel te hoog collegegeld gevraagd…

Massacollege-IBA-2018-3

Lees meer

RSM past masters aan na kritisch inspectierapport

De Onderwijsinspectie concludeerde dat studenten jarenlang een te hoog collegegeld hebben…