Het eerste honoursprogramma voor EUR-masterstudenten ooit begon in februari. De deelnemers volgden in de afgelopen drie maanden een aantal masterclasses, waarna ze in de tweede helft van het programma werken aan hun eigen onderzoeksprojecten. Woensdag presenteerden de masterstudenten hun onderzoeksvoorstellen bij het Erasmus University College.

Zoals de naam al zegt, staat het thema ‘ongelijkheid’ centraal bij het honoursprogramma Tackling Inequalities. In hun eindproject moeten de studenten dit kernthema combineren met de drie onderzoeksprogramma’s van Erasmus Initiatives. De achttien deelnemers zijn dus verdeeld in drie onderzoeksgroepen, namelijk Dynamics of Inclusive Prosperity (werken aan duurzame welvaartsgroei), Smarter Choices for Better Health (een betere gezondheidszorg door slimmere keuzes), en Vital Cities and Citizens (bijdragen aan de kwaliteit van leven in steden).

Gezondheid voor vrouwen

Kort en bondig verwelkomt Marie van der Gaag van Academische Zaken de aanwezigen in de zaal. Naast de deelnemers van het honoursprogramma zitten er het programmateam en een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van onderzoeksinstituut Risbo en het AA van Beek Fonds. Elke groep krijgt vervolgens tien minuten de tijd om hun plannen te presenteren.

groep-better-health
Presentatie van Smarter Choices for Better Health

“Ons onderzoeksproject gaat over vrouwenbesnijdenis in Rotterdam”, vertelt student Geneeskunde Wouter Dronkers van de groep Smarter Choices for Better Health. “Er zijn naar schatting 29.000 vrouwen in Rotterdam die besneden zijn of tot de risicogroep behoren. Een schokkend aantal.” Vooral vrouwen uit Somalia, Egypte, Ethiopië, Eritrea en de Koerdische regio in Irak behoren vaak tot de slachtoffers.

Zijn groep is ervan bewust dat dit onderwerp heel gevoelig ligt, waardoor ze niet van plan zijn om de (potentiële) slachtoffers direct te benaderen. “Ons doel is om de lokale initiatieven te steunen die al langer bezig zijn met dit onderwerp”, vult masterstudent Management Charles Ménard aan. “Lokale organisaties hebben al contact en vertrouwen opgebouwd met de vrouwen, maar ze hebben vaak niet genoeg middelen om zelf uitgebreid onderzoek te doen, dus zouden wij hiermee kunnen helpen, bijvoorbeeld door hen van informatie te voorzien vanuit een academische perspectief.”

Hiervoor leggen ze contact met nationale en internationale organisaties die zich bezig houden met vrouwenbesnijdenis. Ook gaan ze naar Londen voor het onderzoek. “Londen heeft ook grote migrantenpopulaties die tot de risicogroep behoren”, vertelt Dronkers. “We willen graag bestuderen hoe ze daar dit probleem aanpakken.” Het team stopt niet bij het vergaren van informatie over vrouwenbesnijdenis. Zij willen daarnaast contact leggen tussen Rotterdamse initiatieven en organisaties in Londen ‘zodat ze kennis kunnen uitwisselen met elkaar’.

Isolatie op Rotterdam-Zuid

groep-inclusive-prosperity
Presentatie van Dynamics of Inclusive Prosperity

Onder het thema Dynamics of Inclusive Prosperity gaat de groep van Bedrijfskundestudent Alexander Piric werken aan de mobiliteitsarmoede op Rotterdam-Zuid. “Dit probleem zie je vaak in ontwikkelde landen”, legt Piric uit. “De stad breidt zich uit, maar de infrastructuur kan dat niet bijbenen. Het gevolg is dat mensen van lage sociale klassen geïsoleerd raken in hun woonomgeving.”

Door het gebrek aan vervoersmiddelen lopen de bewoners op Rotterdam-Zuid veel kansen mis, meent groepsgenoot Rosa van As die Bestuurskunde studeert. “Ons vooronderzoek toont aan dat sommige jongeren op Rotterdam-Zuid nog nooit de brug over zijn geweest, dat is toch ongelooflijk”, zegt Van As. “We geloven dat ze veel meer kansen kunnen krijgen en de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren door betere toegang tot vervoer.”

Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar de mobiliteit van de bewoners op Rotterdam-Zuid. “Er zijn ook al veel initiatieven die dit probleem proberen aan te pakken, maar ze stoppen vaak weer na een tijdje”, licht Van As toe. De studenten gaan onderzoeken waarom de mobiliteitsinitiatieven niet aanslaan op Zuid en hoe ze dit probleem kunnen oplossen.

Rotterdam-Noord heeft ook problemen

groep-vital-cities
Presentatie van Vital Cities and Citizens

Waar Van As en haar groep zich richten op Zuid, concentreert de groep Vital Cities and Citizens zich op Rotterdam-Noord. “Wij willen graag onderzoeken hoe we het ideale, meest inclusieve evenement kunnen organiseren in een post-gentrificatie samenleving”, vertelt deelnemer Nizar El Manouzi, Geneeskundestudent. “Kralingen-West is de perfecte wijk hiervoor.”

Met ‘post-gentrificatie’ doelt El Manouzi op een wijk waarin een proces is geweest van maatschappelijke veranderingen, zowel op economisch, cultureel als op sociaal gebied. Met als het resultaat: een wijk met gemengde bewoners die naast elkaar leven.

Het einddoel van deze onderzoeksgroep is om een evenement te organiseren waarin de bewoners meedoen en meedenken. “De inequality die we onderzoeken is een politieke ongelijkheid”, zegt El Manouzi. “Niet iedereen wordt politiek vertegenwoordigd en met dit evenement willen we hen een stem geven. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen ze bijvoorbeeld zelf bepalen hoe de wijk de komende twintig jaar eruit gaat zien.” El Manouzi denkt aan een soort hackathon of een brainstormsessie waarin de bewoners de problemen met elkaar kunnen bespreken. “We gaan de bewoners, de gemeente en de initiatiefnemers betrekken in dit inclusieve evenement.”

Tevreden

Zowel het programmateam als de juryleden lijken tevreden te zijn met de presentaties van de deelnemers. “De onderzoeksvoorstellen zijn van hoog niveau”, zegt Renate Buijze van het AA van Beek Fonds dat een deel van het onderzoeksproject financiert. Dr. Jiska Engelbert, programmadirecteur van het programma, beaamt het. “We verwachten dat de studenten echt een impact kunnen maken door hun onderzoek.”

Paul Mertens veldonderzoek Kenia Afrika gezondheid studenten

Lees meer

Nieuw Honours Programme ‘Tackling Inequalities’ voor EUR-masterstudenten

Het eerste honoursprogramma voor masterstudenten aan de Erasmus Universiteit is een feit.…