Om dit honoursprogramma te realiseren werkt dr. Jiska Engelbert (ESSBS/ESHCC), academisch projectleider van het programma, nauw samen met Marie van der Gaag (Academische Zaken) en Merel Scheltema (Studentassistent Academische Zaken). Ze willen graag wat extra’s bieden aan masterstudenten. “Het idee om een honoursprogramma aan te bieden aan masterstudenten speelde al langer, maar zo’n programma is lastig te organiseren omdat veel mastersopleidingen maar een jaar duren”, vertelt Scheltema.

‘Het programma is interdisciplinair en internationaal gericht. Daarnaast heeft het een duidelijk centraal thema.’

dr. Jiska Engelbert over het honoursprogramma 'Tackling Inequalities'

Twee jaar geleden is Engelbert, die destijds coördinator van het Honoursprogramma voor IBCoM was, na gaan denken over de vormgeving. “Het moet interdisciplinair en internationaal gericht zijn, daarnaast moet het een duidelijk centraal thema hebben.”

Dit jaar is het centrale thema ‘ongelijkheid’. “Daarvoor hebben we gekozen omdat je dit thema vanuit verschillende vakgebieden binnen onze universiteit en daarmee vanuit verschillende perspectieven kunt benaderen. Een econoom kijkt er bijvoorbeeld heel anders naar dan een psycholoog”, licht Van der Gaag toe. “De bedoeling is dat studenten hun kennis met elkaar gaan delen om het gekozen probleem aan te kaarten en tot een oplossing te komen.”

Erasmus Initiatives

“Tijdens het ontwikkelen van het idee zijn de Erasmus Initiatives tot bloei gekomen”, vertelt Engelbert. “Aangezien dat de Erasmus Initiatives vertegenwoordigen welke vraagstukken wij als universiteit graag willen beantwoorden, denken wij dat het heel mooi zou het zijn om ons centrale thema eraan te koppelen.”

Het centrale thema wordt dus behandeld op basis van de drie onderzoeksprogramma’s van Erasmus Initiatives: namelijk Dynamics of Inclusive Prosperity (werken aan duurzame welvaartsgroei), Smarter Choices for Better Health (een betere gezondheidszorg door slimmere keuzes), en Vital Cities and Citizens (bijdragen aan de kwaliteit van leven in steden).

Engelbert: “De studenten krijgen door Tackling Inequalities toegang tot wat de Initiatives doen en op hun beurt worden de Intitiatives gestimuleerd om handvatten te bieden aan de studenten en te kijken hoe hun initiatief zich verhoudt tot het vraagstuk over ongelijkheid.”

Maatschappelijke relevantie

De studenten kunnen ongelijkheid onderzoeken op allerlei gebieden binnen de drie Initiatives. “Maar het onderzoek moet relevant zijn voor de stad Rotterdam”, benadrukt Engelbert. Onder leiding van prominente wetenschappers verbonden aan de verschillende Initiatives maken de studenten een onderzoeksplan om specifieke ongelijkheidskwesties in Rotterdam aan te pakken. Ook is er een mogelijkheid om het onderzoek twee tot drie weken in het buitenland te doen. “Bijvoorbeeld in een stad waar ongelijkheid met succes is bestreden of op een plek waar relevante kennis over de aanpak van ongelijkheid wordt gegenereerd”, vervolgt Engelbert.

“Uiteindelijk gaat het bij het programma vooral om maatschappelijke betrokkenheid”, zegt Van der Gaag. “Wij willen dat de studenten ervaring opdoen in het oplossen van reële maatschappelijke problemen. Nu zitten ze in de academische wereld, maar hoe gaan ze straks landen in de maatschappij?”

‘Bij dit programma gaat het vooral om maatschappelijke betrokkenheid.’

Marie van der Gaag, over het honoursprogramma 'Tackling Inequalities'

Het programma

Het Erasmus Honours Programme duurt in totaal zes maanden, van februari tot en met augustus, en wordt verdeeld in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte bestaat uit plenaire masterclasses. In het tweede gedeelte voeren de deelnemers in drie groepen zelf onderzoeksprojecten. De bevindingen van het onderzoek moeten ze vastleggen in een multimediaproductie, bijvoorbeeld in een MOOC (online college), podcast of documentaire.

Het programma biedt plek aan achttien studenten die zijn ingeschreven voor een Engelstalige of Nederlandstalige masteropleiding aan de EUR tijdens het collegejaar 2018-2019. Dit programma is gelijk aan vijftien studiepunten en de studenten die het met goed gevolg afronden, krijgen een door de rector magnificus ondertekend getuigschrift.