Van der Duijn Schouten (1949) was tot oktober interim-decaan van de Erasmus School of Philosophy. Eerder was de hoogleraar Mathematische besliskunde Rector Magnificus van Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het College van Bestuur zegt in een persbericht dat gekozen is voor de benoeming van een interim-decaan omdat de zoektocht naar een opvolger van Franses ‘helaas niet heeft geresulteerd in het vinden van de juiste kandidaat’.

Frank van der Duijn Schouten_decaan wijsbegeert
Frank van der Duijn Schouten Beeld door: VU magazine

Volgens het CvB is Van der Duijn Schouten ‘zeer ervaren en gerespecteerd’ en daardoor ‘uitermate goed toegerust om de Erasmus School of Economics, de oudste faculteit van de Erasmus Universiteit, (tijdelijk) te leiden’. En benadrukt in haar schrijven dat deze benoeming in goed overleg met de betrokkenen binnen de faculteit is gedaan.

Trend

Met de benoeming van weer een interim-bestuurder, lijkt er sprake te zijn van een trend op de universiteit. Eerder werd dus voor Filosofie gekozen voor een interim-decaan. En op dit moment hebben ook de Erasmus School of History Culture and Communications en het Erasmus University College een interim-bestuurder. Ook het College van Bestuur zelf had anderhalf jaar lang een interim als derde lid.

Terug naar de wetenschap

Philip Hans Franses zal zich na 1 februari weer wijden aan zijn wetenschappelijke werk. Franses blijft verbonden aan Erasmus School of Economics, als hoogleraar Toegepaste econometrie en Marketing research.