Frank van der Duyn Schouten, voormalig rector van Tilburg University en de Vrije Universiteit, is benoemd als interim-decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte. Van der Duyn Schouten volgt Jack Vromen op, die drie maanden voor het einde van zijn termijn stopt als decaan om zich weer op de wetenschap te richten.

Van der Duyn Schouten krijgt de opdracht mee om ‘nader te bezien hoe de filosofie in de toekomst duurzaam verankerd kan worden als volwaardig wetenschapsgebied’ binnen de EUR. Het College van Bestuur benadrukt in een brief over de voordracht dat het niet gaat om een bezuinigingsoperatie. De nieuwe decaan moet advies uitbrengen over het opleidingsportfolio en de financiering daarvan, over welke investeringen nodig zijn om nieuw wetenschappelijk talent aan te trekken en over de ondersteuning van het onderzoek en onderwijs.

Faculteitsraad wil tijd

De Faculteitsraad heeft de nieuwe decaan vorige week ontmoet en noemt het kennismakingsgesprek ‘prettig’. In een brief aan het College van Bestuur schrijft de raad wel dat er al de nodige veranderingen zijn doorgevoerd. Zo vernieuwde de faculteit vorig jaar het onderwijs met een Engelstalige double degree en veranderingen in het masterprogramma, stelde ze een nieuw onderzoeksprogramma op en reorganiseerde ze de ondersteuning.

“Naar onze mening is het cruciaal voor de duurzame verankering van de wijsbegeerte om na een dergelijke periode van zaaien de mogelijkheid te hebben te oogsten”, schrijft voorzitter Jasper van den Herik. Volgens de Faculteitsraad is er tijd nodig om te beoordelen of de veranderingen succesvol zijn. Zes jaar lijkt de raad een redelijke termijn.

Van der Duyn Schouten is emeritus hoogleraar Mathematische besliskunde en was eerder rector magnificus in Tilburg en aan de VU. Hoewel hij recent met pensioen ging, is hij nu voor een jaar benoemd. Hij gaat twee dagen in de week werken. Per 1 oktober zal hij Jack Vromen opvolgen. Zijn inwerkperiode begint deze maand.