‘Fysiek of geestelijk geweld tegen (aspirant-)leden is verboden.’ ‘Een aspirant-lid krijgt minstens 6,5 uur slaap aaneengesloten per nacht.’ ‘Aspirant-leden mogen niet worden gedwongen drank of voedsel te nuttigen.’ In de gedragscode voor Rotterdamse studentenverenigingen en – organisaties staat volgens de ondertekenaars weinig nieuws. De al bestaande afspraken zijn vanaf nu ‘explicieter’.

Rambam

“Studentenverenigingen zijn een belangrijk onderdeel van de studietijd”, vindt rector magnificus Rutger Engels. “Je leert in deze periode het leven te leven, en verenigingen spelen daar een rol in.” Dat leertraject stopt niet na de ontgroeningsperiode, dus is het voor Engels belangrijk om te benadrukken dat de vastgelegde omgangsvormen het hele jaar gelden.

De gedragscode is een initiatief van de Rotterdamse studentenverenigingen. Een uitzending van tv-programma Rambam, waarin een ‘‘undercoverfeut’ vertelt over misstanden bij de ontgroeningsperiode bij RSC, zette de discussie over de komst van een code opnieuw op de agenda. Ook de Universiteitsraad drong destijds aan op duidelijkere regels voor de gezelligheidsverenigingen. “Het toonde het belang aan van een gedragscode”, vindt Saskia Dusseljee, preses van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV).

Veranderingen

Of de gedragscode voor veranderingen zorgt, betwijfelt Dusseljee. “Wat mogelijk meer effect zal hebben, zijn de gesprekken die alle verenigingen met elkaar gehad hebben. We zijn samen gaan zitten om te discussiëren over de inhoud, maar we vroegen elkaar ook: waar ligt de grens? Dat is ook verwerkt in de gedragscode.”

De EUR had al jaren aandachtspunten afgesproken met de verenigingen. Nieuw is wel dat de Hogeschool Rotterdam de vastgelegde omgangsnormen heeft ondertekend. “Steeds meer van onze studenten worden lid van een studentenvereniging. Het is dus voor ons belangrijk om hierbij aan te sluiten”, zegt collegevoorzitter Ron Bormans.

De gedragscode is opgesteld en ondertekend door RSC/RVSV, R.S.V. Sanctus Laurentius, het SSR-R, RSG, NSR en roeivereniging A.R.S.R. Skadi, in samenwerking met de EUR en Hogeschool Rotterdam. Ieder jaar worden de regels geëvalueerd. De code is hier te lezen.