Op dit moment heeft de universiteit nog geen code, maar alleen een lijst van aandachtspunten. Ook is er een Commissie Kennismakingstijd (KMT), die op basis van vertrouwelijkheid toeziet op de ontgroeningen.

Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Rambam, waarin een ‘undercoverfeut’ beweerde dat een eerstejaars gewond was geraakt tijdens de ontgroening van RSC, is de discussie over de ontgroeningsperiode opnieuw op de agenda gezet. Volgens Huib Pols heeft het ‘slachtoffer’ van dit incident anoniem contact met hem opgenomen, en gezegd dat hij de verwonding niet tijdens de ontgroening heeft opgelopen.

'High trust, low tolerance'

Toch was het incident de aanleiding om een gedragscode te gaan maken. Dat besluit is volgens Pols al vóór de uitzending van Rambam genomen. De Universiteitsraad zou het liefst zien dat er een gedragscode komt voor zowel de introductieperiodes van de verenigingen als de ontgroeningen van disputen en studentenhuizen.

Pols wil dat allemaal opnemen in de gedragscode, maar waarschuwt voor te hoge verwachtingen. “Het belangrijkste is ‘high trust, low tolerance’, zei de rector tijdens een commissievergadering van de Universiteitsraad.

Op de vraag vanuit de raad of dat vertrouwen niet al geschonden was door het niet melden van incidenten van fysiek contact tijdens de ontgroeningstijd, antwoordde de rector ontkennend. “Het incident dat besproken wordt in de Rambam-uitzending is de dag nadat het gebeurde bij mij gemeld. Dat was toen vooral een medisch rapport, en daarom hebben we om verdere toelichting gevraagd. Daar wachtten wij nog op toen de uitzending ons al meer informatie gaf. Niet het ontbreken van een melding, maar wel het verzwijgen van fysiek contact heeft mij er toe gebracht om RSC te schorsen.”

Andere samenstelling commissie

Ook overweegt Pols om de samenstelling van de commissie KMT op de ontgroeningen aan te passen. De commissie bestaat nu uitsluitend uit medewerkers van het Erasmus MC of de EUR, terwijl er volgens Pols steeds meer hbo’ers lid worden van de verenigingen. “Ik ga hier ook nog over praten met de Hogeschool Rotterdam.”

Ook neemt de rector het verzoek van de raad mee om te kijken of er ook een student kan plaatsnemen in de commissie. “Maar dat moet dan wel iemand zijn die de verenigingen kunnen vertrouwen. Want als er geen vertrouwen is, zullen de verenigingen ook niets meer melden.”

Verenigingen aan de slag

Preses Saskia Dusseljee van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen bevestigt dat de RKvV, de gezelligheidsverenigingen en Skadi samen een gedragscode opstellen, met feedback van de commissie en de rector. “Wij verwachten dat dit het bewustzijn bij de verenigingen vergroot en dat de gedragscode een handvat biedt aan de verenigingen en haar leden om de kennismakingstijd goed te laten verlopen”, laat Dusseljee per mail weten. Ze verwacht de definitieve versie eind maart aan de EUR te kunnen voorleggen.