Alle universiteiten en hogescholen maakten in 2012 afspraken met het ministerie over onderwerpen als studierendement, onderwijskwaliteit en overhead. 7 procent van de financiering van de hogeronderwijsinstellingen was afhankelijk van het nakomen van de zogeheten prestatieafspraken. Vorige week besloot minister Bussemaker dat alle universiteiten een positief oordeel kregen.

Hieronder lees je welke afspraken de Erasmus Universiteit met het ministerie maakte en of de in 2012 gestelde ambities gehaald zijn.