Voor gemotiveerde en getalenteerde studenten wil de Erasmus Universiteit haar extracurriculaire activiteiten uitbreiden in een ‘Erasmus Honours Academy’. Een nieuw honours programma in de master hoort daar ook bij.

Momenteel kunnen studenten die wat extra’s uit hun studie willen halen meedoen met het EUR- brede Nederlands- of Engelstalige honours programma, of een facultair programma, maar die kunnen erg verschillen. Zo hebben de economische en geneeskundefaculteit uitgebreide programma’s, terwijl de rechtenfaculteit haar beste studenten beloont met een plaats op de Dean’s list. Kortom, de programma’s van de faculteiten verschillen qua inhoud en gewicht van elkaar en daarom voldoet niet elke variant aan de eisen die de overheid stelt aan excellentietrajecten.

Prestatieafspraak

En dat is juist de kant waar de universiteit naartoe wil, aangezien het aanbieden van meer honours programma’s een van de prestatieafspraken is die zij heeft gemaakt met de overheid. Awee Prins, oud-opleidingsdirecteur van de faculteit Wijsbegeerte en academisch coördinator van het Erasmus Honours Program is aangesteld als kwartiermaker van de Erasmus Honours Academy. Dat betekent dat hij samen met de faculteiten gaat bekijken hoe hun excellentieprogramma’s aangepast kunnen worden zodat die wel aan de eisen voldoen.

Ook voor masterstudenten

Bovendien wil Prins het huidige brede Erasmus Honours Program vanaf september 2013 ook gaan aanbieden voor masterstudenten. De insteek zal het zelfde zijn: een interdisciplinaire invulling, maar dan op masterniveau. Ook zal de inhoud meer geënt zijn op de overstap naar de arbeidsmarkt, wat inhoudt dat thema’s, zoals de publieke rol van  wetenschap, leiderschap en ondernemerschap aan bod kunnen komen.

Honours programma is populair

De universiteit kiest voor uitbreiding van haar extracurriculaire activiteiten, omdat er vraag naar is bij studenten. En die vraag is duidelijk aanwezig, ziet Prins, die in 2005 het brede honours programma bedacht en daar in 2011 de Engelstalige variant aan toe voegde. “Voor de in totaal vijftig plekken zijn er ongeveer vijf keer zoveel aanmeldingen.” Met oog op het sociale leenstelsel zal die vraag alleen maar toenemen, vermoedt de filosoof, omdat studenten alles uit hun studietijd willen halen.

Virtuele gemeenschap

De Erasmus Honours Academy wordt voorlopig geen fysieke academie, maar een virtuele gemeenschap waar faculteiten van elkaar kunnen leren qua inhoud en organisatie van hun programma. Uiterlijk moet de academie in 2015 gerealiseerd zijn, maar Prins hoopt dat faculteiten hun programma’s zo snel mogelijk kunnen, en willen aanpassen, zodat meer talentvolle studenten kunnen deelnemen. Voor de faculteiten is dat ook een voordeel, want zij herkennen eerder hun talentvolle studenten en honourstrajecten zijn een trekpleister voor aspirant-studenten. LJ