“We zijn er live getuige van hoe tienduizenden Palestijnen worden afgeslacht en we weten dat Israëlische universiteiten diep verankerd zijn in het fascistische Israëlische apartheidsregime dat deze misdaden tegen de menselijkheid begaat”, schrijven organisatoren Erasmus School of Colour en Palestine Solidarity Rotterdam in hun oproep van afgelopen woensdag. “En toch blijven onze universiteiten medeplichtig en weigeren ze om onmiddellijk de banden met Israëlische instellingen te verbreken!”

Lees meer

Heeft de EUR de moed om te zeggen: ‘Niet in naam van mijn waarden’?

In dit opinieartikel beargumenteert hoofddocent Zara Sharif (EUC) waarom de universiteit…

De afgelopen dagen waren er vergelijkbare protesten in Utrecht, Amsterdam en Delft. Deze werden in Utrecht en Amsterdam door de politie beëindigd. In de weken hiervoor waren de demonstraties aan Amerikaanse universiteiten groot in het nieuws. Bij menig protest trad de politie hardhandig op, ook in Amsterdam. Dat wil het bestuur van de Erasmus Universiteit voorkomen, schrijft het College in een mail die woensdagavond naar alle studenten en medewerkers gestuurd is.

“We hopen intens dat deze menselijke tragedie snel stopt”, schrijven de drie collegeleden in de mail. “We begrijpen dan ook heel goed dat studenten en academici vinden dat universiteiten moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door banden te verbreken. Onze positie als universiteit wordt hierdoor uitgedaagd.”

rol-Erasmus Universiteit University-EUR-internationaal conflict-oorlog-war-discussie-discussion-2.2024_Francesca Mora

Lees meer

Rector Bredenoord: ‘Ik wil de maximale academische vrijheid waarborgen, dus moet ik geen politieke uitspraken doen’

In de weken na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober liepen de spanningen op de EUR…

Over het aangekondigde protest zegt het bestuur: “We vinden het essentieel dat de ruimte voor het debat en het verdriet blijft bestaan. Ook als dat ongemakkelijk voelt. We maken ons wel zorgen over de verharding van de aandacht We zagen dat in de VS en deze week ook in Amsterdam. Dat leidde tot vernielingen en geweld. Tot schorsingen en arrestaties. Dat willen we heel graag voorkomen.” In de mail geeft het CvB aan dat er ruimte is om ‘opnieuw bij elkaar [te] komen’ en voor een ‘open dialoog en met respect voor elkaars visie’.

Een dag na de oproep van het College van Bestuur hebben de organisaties achter het protest nog niet gereageerd. Wel deelt de Rotterdamse studentenvakbond STUUR op deze dag de oproep om op donderdag 16 mei te komen protesteren.

stille herdenking gaza op Erasmus Plaza gerbera bloemen Palestijnen Israel foto Elmer Smaling

Lees meer

Stille herdenking op Plaza voor gedode Palestijnse academici

Zo’n vijftig medewerkers en studenten herdachten dinsdagmiddag hun Palestijnse…

Banden met Israëlische universiteiten

Volgens het bestuur zijn er nu vier samenwerkingen tussen de Rotterdamse universiteit en Israëlische universiteiten. De Rotterdam School of Management heeft een uitwisselingsprogramma Tel Aviv University en Hebrew University of Jerusalem, de Erasmus School of Law met Bar-Ilan University. De masterstudie European Master in Law & Economicsheeft een samenwerking met de University of Haifa. De laatste is de faculteit in het Erasmus MC. Daar lopen projecten via het Horizon Europe programma met Hebrew University of Jeruzalem, Health Corporation Rambam, University of Haifa en Weizmann Institute of Science.

gaza bekladding starbucks 2024-3-8 Foto Nora van der Schoor

Lees meer

Leuzen tegen geweld Gaza op Starbucks Woudestein

Voor de tweede keer deze maand zijn er leuzen gespoten op Starbucks Woudestein vanwege de…

Het College van Bestuur zegt open te willen zijn over de samenwerkingen, maar is terughoudend met het verbreken van banden. “Dat doen zou kunnen betekenen dat onze relatie met kritische stemmen binnen Israëlische universiteiten wordt bemoeilijkt. We vinden het belangrijk om als academische instelling hier zeer terughoudend mee om te gaan. Wel laten we momenteel naar al onze samenwerkingen kijken, ook die met Israëlische instellingen.” De Universiteitsraad had al gevraagd of het bestuur die banden wilde ‘heroverwegen’. Daarop stelde het bestuur een commissie in die alle samenwerkingen in internationaal verband onder de loep neemt.

Lees 9 reacties